Digitalisering av små och medelstora byggföretag

Nyheter

Nyheter och Evenemang
Läs mer om kommande evenemang och andra relevanta initiativ för digitaliseringen av små och medelstora byggföretag.

Nyheter

Stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag

När vi gör en inventering åtta månader efter lanseringen av den här webbplatsen ser vi en uppgång i de stödverktyg som tillhandahålls, men långt fram för digitaliseringen av byggsektorn.

Nyheter

Video: Introduktion av digitaliseringen av små och medelstora byggprojekt

För att stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag lanserade vi nyligen ett nytt utbildningsprogram. Däremot kan företag och andra organisationer hitta många fler stödverktyg på denna webbplats. Du kan titta på vår nya video för att ta reda på mer om hur verktygen på den här webbplatsen kan hjälpa din organisation att digitalisera.

Nyheter

Nya språk tillgängliga för att stödja små och medelstora byggföretag

Språkbarriärer nämns ofta som en utmaning inom byggsektorn. Detta gäller både det faktiska arbetet eftersom människor från flera länder kan arbeta på en byggarbetsplats, såväl som till stödåtgärder på EU-nivå eftersom information ofta bara finns på engelska.

Nyheter

Första digitaliseringsutbildningen för små och medelstora byggföretag avklarad!

Vi är glada att kunna meddela att vi i fredags förra veckan framgångsrikt lanserade vår serie utbildningar för att stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag.

Nyheter

BIM4Ren whitepaper

BIM4Ren är ett Horizon 2020-finansierat projekt med fokus på användningen av BIM för energirenovering av befintliga byggnader. Deras whitepaper illustrerar potentialen i att använda BIM för energieffektiv renovering.

Nyheter

Webbplatsen Digitalisering av bygg- och medelstora företag är online

Vi är stolta över att kunna meddela att vår webbplats som är dedikerad till att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag (SMF) inom bygg nu är online. Den här webbplatsen fungerar som en portal för att få tillgång till olika tjänster för små och medelstora företag inom byggsektorn.

Nyheter

Metabuilding - Frigör innovationspotentialen hos små och medelstora byggföretag i EU

Metabuilding syftar till att ge direkt stöd (finansiellt och icke-finansiellt) till små och medelstora företags innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom internationellt samarbete, stödja små och medelstora företag att ta sig ur covid-19-krisen genom innovation och stimulera innovationspotentialen i byggsektorn genom tvärgående -sektoriellt och gränsöverskridande samarbete.

Nyheter

INSTRUKTERA - stödja energikunskaper och energiprestanda

INSTRUCT-projektet finansieras till   genomföra kompetenskrav för byggnadsarbetare och att bevisa det nära sambandet mellan energikunskaper och energiprestanda, samt effekten av att minska utsläppen av växthusgaser.

Nyheter

Utveckling av en harmoniserad EU-modell för en digital byggnadsloggbok

En ny teknisk studie för utveckling och implementering av digitala byggloggböcker syftar till att ta itu med frågan om att samla in, lagra, dela och uppdatera information inom byggsektorn och täcka tekniska, ekonomiska och regulatoriska avtal.

Nyheter

Byggforumet på hög nivå

High Level Construction Forum är en plattform för intressenter på flera nivåer som Europeiska kommissionen initierade för att samarbeta med industrin, EU:s medlemsstater, arbetsmarknadens parter och andra relevanta intressenter för att diskutera utmaningar och möjligheter i byggekosystemet.