Digitalisering av små och medelstora byggföretag

Välkommen till digitaliseringen av små och medelstora byggföretag

Vilka vi är

Europeiska innovationsrådet och verkställande byrån för små och medelstora företag (EISMEA) under de befogenheter som delegerats av Europeiska kommissionen, kontrakterade ett konsortium för att stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag. Konsortiet består av Ecorys, TNO, IMP³ROVE och Europa Media Group.

Tjänsteerbjudande till små och medelstora företag

Vi erbjuder tre högkvalitativa tjänster för små och medelstora byggföretag: en digital mognadsskanning, en interaktiv handbok och ett bibliotek med bästa praxis för att stödja digitaliseringen av företag.

Fördelar

Våra tjänster gynnar små och medelstora företag och hela byggbranschen genom att utvärdera och öka deras digitala mognadsnivå och genom att harmonisera EU:s stödåtgärder för digitalisering.

Våra nyckeltjänster

Digital transformation stöder skapandet och moderniseringen av arbetstillfällen, ökar effektiviteten och produktiviteten och som sådan konkurrenskraften för små och medelstora byggföretag. Vi ger stöd genom mognadsskanningar, en handbok och best practice-fall. Dessutom har kompletterande utbildningar genomförts.

Mognadsskanning

Upptäck din status i de fem dimensionerna av digital transformation. Den digitala mognadsskanningen bjuder in alla små och medelstora företag i byggandet oavsett den nuvarande samhörigheten med digitalisering.

Gå till mognadsskanning

Interaktiv handbok

En guide för små och medelstora byggföretag om hur man kan förbättra sin digitala mognad.

Gå till handboken

Bästa metoder

Ta reda på mer om andra företag och deras digitaliseringsresor i fallstudier av små och medelstora byggföretag som belyser hur de implementerade digital teknik, övervann hinder för digitalisering och de fördelar de har upplevt.

Gå till bästa praxis

Utbildningswebinarier

Vi har framgångsrikt tillhandahållit utbildningar för att förbättra digitaliseringsnivån för små och medelstora byggföretag genom att öka deras medvetenhet och kunnande. Utbildningsprogrammet pågick från november 2022 till mars 2023.​

Nyheter och Evenemang

Läs mer om kommande evenemang och andra relevanta initiativ för digitaliseringen av små och medelstora byggföretag.

Nyheter

Stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag

När vi gör en inventering åtta månader efter lanseringen av den här webbplatsen ser vi en uppgång i de stödverktyg som tillhandahålls, men långt fram för digitaliseringen av byggsektorn.

Nyheter

Video: Introduktion av digitaliseringen av små och medelstora byggprojekt

För att stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag lanserade vi nyligen ett nytt utbildningsprogram. Däremot kan företag och andra organisationer hitta många fler stödverktyg på denna webbplats. Du kan titta på vår nya video för att ta reda på mer om hur verktygen på den här webbplatsen kan hjälpa din organisation att digitalisera.

Nyheter

Nya språk tillgängliga för att stödja små och medelstora byggföretag

Språkbarriärer nämns ofta som en utmaning inom byggsektorn. Detta gäller både det faktiska arbetet eftersom människor från flera länder kan arbeta på en byggarbetsplats, såväl som till stödåtgärder på EU-nivå eftersom information ofta bara finns på engelska.

Nyheter

Första digitaliseringsutbildningen för små och medelstora byggföretag avklarad!

Vi är glada att kunna meddela att vi i fredags förra veckan framgångsrikt lanserade vår serie utbildningar för att stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag.

Visa alla