Ehituse VKEde digitaliseerimine

Uudised ja sündmused

Uudised ja sündmused
Lugege lisateavet tulevaste sündmuste ja muude asjakohaste algatuste kohta ehituse VKEde digitaliseerimiseks.

Uudised

Ehituse VKEde digitaliseerimise toetamine

Võttes kokku kaheksa kuud pärast selle veebisaidi käivitamist, näeme pakutavate tugivahendite kasutuselevõttu, kuid ehitussektori digitaliseerimisel on see kaugel ees.

Uudised

Video: ehituse VKEde digitaliseerimise projekti tutvustamine

Ehituse VKEde digitaliseerimise toetamiseks käivitasime hiljuti uue koolitusprogrammi. Ettevõtted ja muud organisatsioonid leiavad sellelt veebisaidilt aga palju rohkem tugitööriistu. Saate vaadata meie uut videot, et saada lisateavet selle kohta, kuidas sellel veebisaidil pakutavad tööriistad aitavad teie organisatsioonil digitaliseerida.

Uudised

Ehituse VKEde toetamiseks on saadaval uued keeled

Keelebarjääri mainitakse sageli ehitussektori väljakutsena. See on seotud nii tegeliku tööga, kuna ühel ehitusplatsil võivad töötada mitme riigi inimesed, kui ka ELi tasandi toetusmeetmetega, kuna teave on sageli saadaval ainult inglise keeles.

Uudised

Esimene digitaliseerimiskoolitus ehituse VKEdele läbitud!

Meil on hea meel teatada, et möödunud nädala reedel käivitasime edukalt oma koolituste sarja, mis on pühendatud ehituse VKEde digitaliseerimise toetamisele.

Uudised

BIM4Ren valge paber

BIM4Ren on Horisont 2020 rahastatud projekt, mis keskendub BIM-i kasutamisele olemasolevate hoonete energeetiliseks renoveerimiseks. Nende valge raamat illustreerib BIM-i kasutamise potentsiaali energiatõhusa renoveerimise jaoks.

Uudised

Ehituse VKEde digitaliseerimise veebisait on veebis

Meil on hea meel teatada, et meie veebisait, mis on pühendatud ehitussektori väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) digitaliseerimise toetamisele, on nüüd veebis. See veebisait toimib ühtse portaalina, kust pääseb juurde erinevatele ehitussektori VKEdele mõeldud teenustele.

Uudised

Metabuilding – ELi ehitussektori VKEde innovatsioonipotentsiaali vallandamine

Metabuildingu eesmärk on pakkuda VKEde innovatsioonile otsest (rahalist ja mitterahalist) tuge, tugevdada VKEde konkurentsivõimet rahvusvahelise koostöö kaudu, toetada VKEsid COVID-19 kriisist väljumisel innovatsiooni kaudu ja stimuleerida ehitussektori innovatsioonipotentsiaali läbi rist -valdkondlik ja piiriülene koostöö.

Uudised

INSTRUKT – energiaoskuste ja energiatõhususe toetamine

Projekti INSTRUCT rahastatakse   rakendada ehitustööliste oskuste nõuet ning tõestada energiaoskuste ja energiatõhususe vahelist tihedat seost ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise mõju.

Uudised

Digitaalse ehituspäeviku ühtlustatud ELi mudeli väljatöötamine

Digitaalsete ehituspäevikute väljatöötamist ja juurutamist käsitleva uue tehnilise uuringu eesmärk on käsitleda ehitussektoris teabe kogumise, säilitamise, jagamise ja ajakohastamise küsimust ning hõlmata tehnilisi, majanduslikke ja regulatiivseid kokkuleppeid.

Uudised

Kõrgetasemeline ehitusfoorum

Kõrgetasemeline ehitusfoorum on mitmetasandiline sidusrühmade platvorm, mille Euroopa Komisjon algatas, et suhelda tööstuse, ELi liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja teiste asjaomaste sidusrühmadega, et arutada ehitusökosüsteemi väljakutseid ja võimalusi.