Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi

Uutiset ja tapahtumat

Uutisia ja tapahtumia
Lue lisää tulevista tapahtumista ja muista rakennusalan pk-yritysten digitalisointiin liittyvistä aloitteista.

Uutiset

Rakentamisen pk-yritysten digitalisoinnin tukeminen

Tarkasteltaessa kahdeksan kuukautta tämän verkkosivuston julkaisun jälkeen voimme havaita, että tarjotut tukityökalut ovat levinneet, mutta rakennusalan digitalisaatiossa on pitkä matka eteenpäin.

Uutiset

Video: Rakentamisen pk-yritysten digitalisaatioprojektin esittely

Tukeaksemme rakennusalan pk-yritysten digitalisaatiota käynnistimme hiljattain uuden koulutusohjelman. Yritykset ja muut organisaatiot voivat kuitenkin löytää monia muita tukityökaluja tältä verkkosivustolta. Voit katsoa uuden videomme saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka tällä sivustolla olevat työkalut voivat auttaa organisaatiotasi digitalisoitumaan.

Uutiset

Uusia kieliä saatavilla rakennusalan pk-yritysten tukemiseen

Kielimuurit mainitaan usein rakennusalan haasteena. Tämä liittyy sekä varsinaiseen työhön, koska yhdellä rakennustyömaalla saattaa olla töissä ihmisiä useista maista, että EU-tason tukitoimiin, koska tiedot ovat usein saatavilla vain englanniksi.

Uutiset

Ensimmäinen digitalisaatiokoulutus rakennusalan pk-yrityksille suoritettu!

Meillä on ilo ilmoittaa, että viime viikon perjantaina käynnistimme onnistuneesti koulutussarjamme, joka on omistettu tukemaan rakennusalan pk-yritysten digitalisaatiota.

Uutiset

BIM4Ren valkopaperi

BIM4Ren on Horisontti 2020 -rahoitteinen hanke, joka keskittyy tietomallin käyttöön olemassa olevien rakennusten energiasaneerauksessa. Heidän raporttinsa havainnollistaa tietomallin käytön mahdollisuuksia energiatehokkaassa remontissa.

Uutiset

Rakennusalan pk-yritysten digitalisaatio -sivusto on verkossa

Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että rakennusalan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) digitalisoinnin tukemiseen omistettu verkkosivustomme on nyt verkossa. Tämä verkkosivusto toimii keskitettynä portaalina, josta pääset käsiksi erilaisiin rakennusalan pk-yrityksille tarkoitettuihin palveluihin.

Uutiset

Metabuilding – EU:n rakennusalan pk-yritysten innovaatiopotentiaalin vapauttaminen

Metabuildingin tavoitteena on tarjota suoraa tukea (taloudellista ja ei-taloudellista) pk-innovaatioille, vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisellä yhteistyöllä, tukea pk-yrityksiä selviämään COVID-19-kriisistä innovaatioiden avulla ja stimuloida rakennusalan innovaatiopotentiaalia – alakohtainen ja rajat ylittävä yhteistyö.

Uutiset

INSTRUCT - energiataitojen ja energiatehokkuuden tukeminen

INSTRUCT-hanketta rahoitetaan   toteuttaa rakennusalan työntekijöiden ammattitaitovaatimus ja osoittaa energiataitojen ja energiatehokkuuden välinen läheinen yhteys sekä kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus.

Uutiset

Yhdenmukaistetun EU-mallin kehittäminen digitaalista rakennuslokikirjaa varten

Digitaalisten rakennuspäiväkirjojen kehittämistä ja käyttöönottoa koskeva uusi tekninen tutkimus tähtää rakennusalan tiedon keräämiseen, tallentamiseen, jakamiseen ja päivittämiseen liittyviin kysymyksiin ja kattaa tekniset, taloudelliset ja lainsäädännölliset sopimukset.

Uutiset

Korkean tason rakennusfoorumi

Korkean tason rakennusfoorumi on monitasoinen sidosryhmäfoorumi, jonka Euroopan komissio käynnisti keskustellakseen teollisuuden, EU:n jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa rakentamisen ekosysteemin haasteista ja mahdollisuuksista.