Digitalisering av små och medelstora byggföretag

Handla om

Handla om
Detta projekt inrättades för att stödja digitaliseringen av små och medelstora byggföretag, främja deras tillväxt, öka deras produktivitet och effektivitet och förbereda dem för utmaningarna i en allt mer uppkopplad och digitaliserad värld.

Vilka vi är

Europeiska innovationsrådet och verkställande organ för små och medelstora företag (EISMEA) och GD för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag (GD GROW) satte upp den här webbplatsen som en del av ett projekt som stödjer digitaliseringen av små och medelstora byggföretag. Webbplatsen fungerar som en enda plattform för små och medelstora byggföretag som förser dem med material som stödjer deras digitalisering.

Tjänsteerbjudande till små och medelstora företag

Tjänsterna som utvecklats under detta projekt syftar till att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag inom byggsektorn genom att förbättra förståelsen för digitalisering som omfattar teknologier som BIM, 3D-utskrift och -skanning, robotik, drönare, sensorer och IoT. Vi utvecklade en digital mognadsskanning riktad till byggföretag, tillgänglig både i en snabbskanning och en djupgående version. Genomsökningen gör det möjligt för företag att öka sin förståelse för var de står när det gäller digitalisering och jämföra sig med sina kollegor. Detta kompletteras med en interaktiv handbok som ger förklaringar om digitala affärsmodeller, teknologier som är relevanta för byggföretag och steg-för-steg-metoder för att vägleda implementeringen. Utöver detta ger bästa praxis från företag inom byggsektorn och EU:s medlemsstater praktiska exempel på företag som implementerat digitala lösningar i sin verksamhet. Slutligen, med utgångspunkt i de material och de resultat som erhållits, gavs utbildningskurser i syfte att generera omedelbara förändringsfördelar för ett brett spektrum av små och medelstora byggföretag.

Fördelar

Digitaliseringen innebär flera fördelar när det gäller att skapa jobb, modernisering, effektivitet, produktivitet och företagens konkurrenskraft. Det kan hjälpa till att hantera några av de utmaningar som byggsektorn står inför, såsom den ökande efterfrågan på hållbara tillgångar, storleken på vissa byggprojekt, att arbeta med olika entreprenörer på samma projekt eller den allmänna bristen på kvalificerad arbetskraft.
Mer specifikt,

  • Den digitala mognadsskanningen hjälper små och medelstora företag att utvärdera sin egen digitaliseringsnivå och jämföra resultatet mot standarder i samma land och i samma delsektor. Beroende på resultatet av mognadsskanningen hänvisas användaren till det relevanta avsnittet i handboken.
  • Den interaktiva handboken fungerar som en guide för små och medelstora företag att öka sin nuvarande digitaliseringsnivå, föreslår nästa steg som ska tas och ger rekommendationer som kan genomföras.
  • Utbildningskurser baserades på resultatet av skanningen och handboken och hjälpte direkt SMF i byggbranschen och deras ekosystem att utöka kompetensen och harmonisera stödåtgärder för digitalisering i EU.