Digitalisering van het MKB in de bouw

Nieuws

Nieuws en evenementen
Lees meer over aankomende evenementen en andere relevante initiatieven voor de digitalisering van het MKB in de bouw.

Nieuws

Ondersteuning van de digitalisering van kmo's in de bouw

Als we acht maanden na de lancering van deze website de balans opmaken, zien we een toename van de aangeboden ondersteunende tools, maar nog een lange weg te gaan voor de digitalisering van de bouwsector.

Nieuws

Video: Introductie van het project Digitalisering van het MKB in de bouw

Om de digitalisering van het MKB in de bouw te ondersteunen, hebben we onlangs een nieuw trainingsprogramma gelanceerd. Bedrijven en andere organisaties kunnen op deze website echter nog veel meer ondersteuningstools vinden. U kunt onze nieuwe video bekijken om meer te weten te komen over hoe de tools op deze website uw organisatie kunnen helpen digitaliseren.

Nieuws

Nieuwe talen beschikbaar om het MKB in de bouw te ondersteunen

Taalbarrières worden vaak genoemd als een uitdaging in de bouwsector. Dit heeft zowel betrekking op het eigenlijke werk, aangezien mensen uit verschillende landen op één bouwplaats kunnen werken, als op steunmaatregelen op EU-niveau, aangezien informatie vaak alleen in het Engels beschikbaar is.

Nieuws

Eerste digitaliseringstraining bouw MKB afgerond!

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we vorige week vrijdag met succes onze reeks trainingen hebben gelanceerd ter ondersteuning van de digitalisering van het MKB in de bouw.

Nieuws

BIM4Ren-whitepaper

BIM4Ren is een Horizon 2020-gefinancierd project gericht op het gebruik van BIM voor de energierenovatie van bestaande gebouwen. Hun whitepaper illustreert het potentieel van het gebruik van BIM voor energie-efficiënte renovatie.

Nieuws

De website Digitalisering van het MKB in de bouw is online

Met trots kunnen we aankondigen dat onze website die is gewijd aan de ondersteuning van de digitalisering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de bouw, nu online is. Deze website fungeert als een one-stop-shop-portaal voor toegang tot verschillende diensten voor kmo's in de bouwsector.

Nieuws

Metabuilding - Het innovatiepotentieel van het MKB in de bouwsector in de EU aanboren

Metabuilding heeft tot doel directe (financiële en niet-financiële) ondersteuning te bieden aan mkb-innovatie, het concurrentievermogen van mkb-bedrijven te versterken door internationale samenwerking, mkb-bedrijven te ondersteunen om uit de COVID-19-crisis te komen door middel van innovatie en het innovatiepotentieel van de bouwsector te stimuleren door middel van cross -sectorale en grensoverschrijdende samenwerking.

Nieuws

INSTRUCT - ondersteuning van energievaardigheden en energieprestaties

INSTRUCT-project wordt gefinancierd om:   de vereiste vaardigheden voor bouwvakkers implementeren en het nauwe verband aantonen tussen energievaardigheden en de energieprestaties, evenals het effect van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuws

Ontwikkeling van een geharmoniseerd EU-model voor een digitaal bouwlogboek

Een nieuwe technische studie voor de ontwikkeling en implementatie van digitale bouwlogboeken heeft tot doel de kwestie van het verzamelen, opslaan, delen en bijwerken van informatie in de bouwsector aan te pakken en technische, economische en regelgevende overeenkomsten te behandelen.

Nieuws

Het High Level Construction Form

Het High Level Construction Forum is een platform voor belanghebbenden op meerdere niveaus dat de Europese Commissie heeft geïnitieerd om samen te werken met de industrie, EU-lidstaten, sociale partners en andere relevante belanghebbenden om uitdagingen en kansen in het bouwecosysteem te bespreken.