Cyfryzacja MŚP budowlanych

Wiadomości i wydarzenia

Wiadomości i wydarzenia
Dowiedz się więcej o nadchodzących wydarzeniach i innych istotnych inicjatywach na rzecz cyfryzacji MŚP z branży budowlanej.

Aktualności

Wspieranie cyfryzacji MŚP z branży budowlanej

Podsumowując osiem miesięcy po uruchomieniu tej strony internetowej, widzimy wykorzystanie dostarczonych narzędzi wsparcia, ale przed cyfryzacją sektora budowlanego daleka droga.

Aktualności

Wideo: Przedstawiamy projekt digitalizacji MŚP z branży budowlanej

Aby wesprzeć cyfryzację MŚP z branży budowlanej, niedawno uruchomiliśmy nowy program szkoleniowy. Jednak firmy i inne organizacje mogą znaleźć na tej stronie o wiele więcej narzędzi wsparcia. Możesz obejrzeć nasz nowy film, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak narzędzia dostępne w tej witrynie mogą pomóc Twojej organizacji w cyfryzacji.

Aktualności

Dostępne są nowe języki wspierające MŚP z branży budowlanej

Bariery językowe są często wymieniane jako wyzwanie w sektorze budowlanym. Dotyczy to zarówno faktycznej pracy, ponieważ na jednej budowie mogą pracować ludzie z kilku krajów, jak i środków wsparcia na poziomie UE, ponieważ informacje często są dostępne tylko w języku angielskim.

Aktualności

Pierwsze szkolenie z zakresu digitalizacji dla MŚP z branży budowlanej zakończone!

Z radością informujemy, że w miniony piątek z sukcesem rozpoczęliśmy cykl szkoleń dedykowanych wspieraniu cyfryzacji firm budowlanych.

Aktualności

Biała księga BIM4Ren

BIM4Ren to finansowany z programu Horyzont 2020 projekt skupiający się na wykorzystaniu BIM do renowacji energetycznej istniejących budynków. Ich biała księga ilustruje potencjał wykorzystania BIM do energooszczędnej renowacji.

Aktualności

Strona internetowa cyfryzacji MŚP w budownictwie jest dostępna online

Z dumą informujemy, że nasza strona internetowa poświęcona wspieraniu cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w budownictwie jest już dostępna online. Ta strona internetowa działa jako portal typu „one-stop-shop”, który zapewnia dostęp do różnych usług dla MŚP w sektorze budowlanym.

Aktualności

Metabuilding – Uwolnienie innowacyjnego potencjału unijnych MŚP z branży budowlanej

Metabuilding ma na celu zapewnienie bezpośredniego wsparcia (finansowego i niefinansowego) innowacji MŚP, wzmocnienie konkurencyjności MŚP poprzez współpracę międzynarodową, wspieranie MŚP w wychodzeniu z kryzysu COVID-19 poprzez innowacje oraz stymulowanie potencjału innowacyjnego sektora budowlanego poprzez -współpraca sektorowa i transgraniczna.

Aktualności

INSTRUCT - wspieranie umiejętności energetycznych i wydajności energetycznej

Projekt INSTRUCT jest finansowany z   wdrożyć wymagania dotyczące umiejętności pracowników budowlanych oraz udowodnić ścisły związek między umiejętnościami energetycznymi a wydajnością energetyczną, a także skutkiem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Aktualności

Opracowanie zharmonizowanego modelu UE dla Cyfrowego Dziennika Budowlanego

Nowe badanie techniczne dotyczące opracowania i wdrożenia cyfrowych dzienników budowlanych ma na celu zajęcie się kwestią gromadzenia, przechowywania, udostępniania i aktualizowania informacji w sektorze budowlanym oraz obejmuje umowy techniczne, ekonomiczne i regulacyjne.

Aktualności

High Level Construction Form

Forum Budownictwa Wysokiego Szczebla to wielopoziomowa platforma zainteresowanych stron, którą Komisja Europejska zainicjowała w celu nawiązania współpracy z przemysłem, państwami członkowskimi UE, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami w celu omówienia wyzwań i możliwości w ekosystemie budowlanym.