Būvniecības MVU digitalizācija

Ziņas un notikumi

Ziņas un notikumi
Uzziniet vairāk par gaidāmajiem pasākumiem un citām būtiskām būvniecības MVU digitalizācijas iniciatīvām.

Jaunumi

Atbalstīt būvniecības MVU digitalizāciju

Aplūkojot astoņus mēnešus pēc šīs tīmekļa vietnes palaišanas, mēs redzam, ka sniegtie atbalsta rīki ir plaši izmantoti, taču tas ir tālu uz priekšu būvniecības nozares digitalizācijai.

Jaunumi

Video: Iepazīstinām ar būvniecības MVU digitalizācijas projektu

Lai atbalstītu būvniecības MVU digitalizāciju, mēs nesen uzsākām jaunu apmācību programmu. Tomēr uzņēmumi un citas organizācijas šajā vietnē var atrast daudz vairāk atbalsta rīku. Varat noskatīties mūsu jauno video, lai uzzinātu vairāk par to, kā šajā vietnē sniegtie rīki var palīdzēt jūsu organizācijai digitalizēties.

Jaunumi

Ir pieejamas jaunas valodas, lai atbalstītu būvniecības MVU

Valodas barjeras bieži tiek minētas kā izaicinājums būvniecības nozarē. Tas attiecas gan uz reālo darbu, jo vienā būvlaukumā varētu strādāt cilvēki no vairākām valstīm, gan arī uz ES līmeņa atbalsta pasākumiem, jo informācija bieži vien ir pieejama tikai angļu valodā.

Jaunumi

Pabeigtas pirmās digitalizācijas apmācības būvniecības MVU!

Ar prieku paziņojam, ka pagājušās nedēļas piektdienā mēs veiksmīgi uzsākām apmācību sēriju, kas veltīta būvniecības MVU digitalizācijas atbalstam.

Jaunumi

BIM4Ren baltā papīrs

BIM4Ren ir programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts, kas koncentrējas uz BIM izmantošanu esošo ēku energorenovācijai. Viņu dokumentā ir parādīts BIM izmantošanas potenciāls energoefektīvā renovācijā.

Jaunumi

Tiešsaistē ir pieejama MVU būvniecības digitalizācijas vietne

Ar lepnumu paziņojam, ka mūsu vietne, kas veltīta būvniecības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitalizācijas atbalstam, tagad ir tiešsaistē. Šī vietne darbojas kā vienas pieturas aģentūras portāls, lai piekļūtu dažādiem pakalpojumiem būvniecības nozares MVU.

Jaunumi

Metabuilding — ES būvniecības MVU inovācijas potenciāla atraisīšana

Metabuilding mērķis ir sniegt tiešu atbalstu (finansiālu un nefinansiālu) MVU inovācijām, stiprināt MVU konkurētspēju, izmantojot starptautisku sadarbību, atbalstīt MVU, lai ar inovāciju palīdzību izkļūtu no Covid-19 krīzes, un stimulēt būvniecības nozares inovāciju potenciālu, izmantojot savstarpēju sadarbību. -nozaru un pārrobežu sadarbība.

Jaunumi

INSTRUKTS – enerģētikas prasmju un energoefektivitātes atbalstīšana

Projekts INSTRUCT tiek finansēts līdz   ieviest prasmju prasības būvstrādniekiem un pierādīt ciešo saikni starp prasmēm enerģētikas jomā un energoefektivitāti, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas efektu.

Jaunumi

Saskaņota ES modeļa izstrāde digitālajam ēku žurnālam

Jauns tehniskais pētījums digitālo ēku žurnālu izstrādei un ieviešanai ir paredzēts, lai risinātu jautājumu par informācijas vākšanu, glabāšanu, koplietošanu un atjaunināšanu būvniecības nozarē un aptvertu tehniskos, ekonomiskos un normatīvos līgumus.

Jaunumi

Augsta līmeņa būvniecības forums

Augsta līmeņa būvniecības forums ir daudzlīmeņu ieinteresēto personu platforma, ko Eiropas Komisija ir ierosinājusi, lai sadarbotos ar nozari, ES dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai apspriestu būvniecības ekosistēmu izaicinājumus un iespējas.