European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

новини и събития

Новини и събития
Научете повече за предстоящи събития и други подходящи инициативи за дигитализацията на строителните МСП.

Новини

Подпомагане на цифровизацията на строителните МСП

Като направим равносметка осем месеца след стартирането на този уебсайт, виждаме възприемане на предоставените инструменти за поддръжка, но дълъг път напред за цифровизацията на строителния сектор.

Новини

Видео: Представяне на проект за дигитализация на строителни МСП

В подкрепа на дигитализацията на МСП в строителството наскоро стартирахме нова програма за обучение. Компании и други организации обаче могат да намерят много повече инструменти за поддръжка на този уебсайт. Можете да гледате нашето ново видео, за да научите повече за това как инструментите, предоставени на този уебсайт, могат да помогнат на вашата организация да се дигитализира.

Новини

Налични са нови езици в подкрепа на строителните МСП

Езиковите бариери често се споменават като предизвикателство в строителния сектор. Това се отнася както за действителната работа, тъй като хора от няколко държави може да работят на един строителен обект, така и за мерките за подкрепа на ниво ЕС, тъй като информацията често е достъпна само на английски език.

Новини

Първото обучение по дигитализация за МСП в строителството приключи!

Вълнуваме се да съобщим, че миналата седмица в петък успешно стартирахме нашата поредица от обучения, посветени на подкрепата за цифровизацията на строителните МСП.

Новини

Бяла книга на BIM4Ren

BIM4Ren е проект, финансиран от Horizon 2020, фокусиран върху използването на BIM за енергийно обновяване на съществуващи сгради. Тяхната бяла книга илюстрира потенциала на използването на BIM за енергийно ефективно обновяване.

Новини

Уебсайтът за цифровизация на МСП в строителството е онлайн

Горди сме да съобщим, че нашият уебсайт, посветен на подкрепата за дигитализацията на малките и средни предприятия (МСП) в строителството, вече е онлайн. Този уебсайт действа като портал за обслужване на едно гише за достъп до различни услуги за МСП в строителния сектор.

Новини

Метастроителство – разгръщане на потенциала за иновации на МСП в строителството в ЕС

Metabuilding има за цел да предостави пряка подкрепа (финансова и нефинансова) за иновациите на МСП, да засили конкурентоспособността на МСП чрез международно сътрудничество, да подпомогне МСП да излязат от кризата с COVID-19 чрез иновации и да стимулира иновационния потенциал на строителния сектор чрез кръстосано -секторно и трансгранично сътрудничество.

Новини

INSTRUCT - поддържащи енергийни умения и енергийна ефективност

Проект INSTRUCT е финансиран за   прилагане на изискване за умения за строителните работници и доказване на тясната връзка между енергийните умения и енергийните характеристики, както и ефекта от намаляване на емисиите на парникови газове.

Новини

Разработване на хармонизиран модел на ЕС за цифров дневник на сградите

Ново техническо проучване за разработването и прилагането на дигитални строителни дневници има за цел да се справи с въпроса за събирането, съхраняването, споделянето и актуализирането на информация в строителния сектор и да обхване технически, икономически и регулаторни споразумения.

Новини

Строителният форум на високо ниво

Строителният форум на високо ниво е платформа на много нива на заинтересованите страни, която Европейската комисия инициира, за да ангажира индустрията, държавите-членки на ЕС, социалните партньори и други съответни заинтересовани страни за обсъждане на предизвикателствата и възможностите в строителната екосистема.