Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví

zprávy a události

Novinky a události
Zjistěte více o nadcházejících akcích a dalších relevantních iniciativách pro digitalizaci malých a středních podniků ve stavebnictví.

Zprávy

Podpora digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví

Když bilancujeme osm měsíců po spuštění těchto webových stránek, vidíme nástup poskytovaných podpůrných nástrojů, ale ještě dlouhou cestu před digitalizací stavebního sektoru.

Zprávy

Video: Představení projektu digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví

Na podporu digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví jsme nedávno spustili nový školicí program. Společnosti a další organizace však mohou na tomto webu najít mnohem více podpůrných nástrojů. Můžete se podívat na naše nové video, kde se dozvíte více o tom, jak mohou nástroje poskytované na tomto webu pomoci vaší organizaci digitalizovat.

Zprávy

Nové jazyky k dispozici pro podporu malých a středních podniků ve stavebnictví

Jazykové bariéry jsou často zmiňovány jako problém ve stavebnictví. To se týká jak skutečné práce, protože na jednom staveništi mohou pracovat lidé z několika zemí, tak podpůrných opatření na úrovni EU, protože informace jsou často dostupné pouze v angličtině.

Zprávy

První školení o digitalizaci pro malé a střední podniky ve stavebnictví dokončeno!

S radostí oznamujeme, že minulý týden v pátek jsme úspěšně zahájili sérii školení věnovaných podpoře digitalizace stavebních malých a středních podniků.

Zprávy

Bílá kniha BIM4Ren

BIM4Ren je projekt financovaný z programu Horizont 2020, který se zaměřuje na využití BIM pro energetickou renovaci stávajících budov. Jejich whitepaper ilustruje potenciál využití BIM pro energeticky efektivní renovaci.

Zprávy

Web Digitalization of Construction SMEs je online

S hrdostí oznamujeme, že naše webové stránky věnované podpoře digitalizace malých a středních podniků (MSP) ve stavebnictví jsou nyní online. Tato webová stránka funguje jako portál jednotného kontaktního místa pro přístup k různým službám pro malé a střední podniky ve stavebnictví.

Zprávy

Metabuilding – Uvolnění inovačního potenciálu malých a středních podniků EU ve stavebnictví

Metabuilding si klade za cíl poskytovat přímou podporu (finanční i nefinanční) inovacím MSP, posilovat konkurenceschopnost MSP prostřednictvím mezinárodní spolupráce, podporovat MSP dostat se z krize COVID-19 prostřednictvím inovací a stimulovat inovační potenciál stavebního sektoru prostřednictvím cross -sektorová a přeshraniční spolupráce.

Zprávy

INSTRUCT - podpora energetických dovedností a energetické výkonnosti

Projekt INSTRUCT je financován   implementovat kvalifikační požadavky na stavební dělníky a prokázat úzkou vazbu mezi energetickými dovednostmi a energetickou náročností, jakož i efekt snižování emisí skleníkových plynů.

Zprávy

Vývoj harmonizovaného modelu EU pro digitální stavební deník

Nová technická studie pro vývoj a implementaci digitálních stavebních deníků si klade za cíl řešit problematiku shromažďování, ukládání, sdílení a aktualizace informací ve stavebnictví a pokrýt technické, ekonomické a regulační dohody.

Zprávy

Fórum o stavebnictví na vysoké úrovni

Fórum stavebnictví na vysoké úrovni je víceúrovňová platforma zúčastněných stran, kterou Evropská komise iniciovala, aby se zapojila s průmyslem, členskými státy EU, sociálními partnery a dalšími relevantními zúčastněnými stranami s cílem prodiskutovat výzvy a příležitosti ve stavebním ekosystému.