Digitalisering af SMV'er i byggeriet

Nyheder og begivenheder

Nyheder og begivenheder
Få mere at vide om kommende arrangementer og andre relevante initiativer til digitalisering af bygge-SMV'er.

Nyheder

Støtte til digitalisering af bygge-SMV'er

Når vi gør status otte måneder efter lanceringen af denne hjemmeside, ser vi en udbredelse af de leverede støtteværktøjer, men langt fremme for digitaliseringen af byggesektoren.

Nyheder

Video: Introduktion til digitalisering af byggeprojekt SMV'er

For at understøtte digitaliseringen af SMV'er i byggeriet har vi for nylig lanceret et nyt uddannelsesprogram. Dog kan virksomheder og andre organisationer finde mange flere supportværktøjer på denne hjemmeside. Du kan se vores nye video for at finde ud af mere om, hvordan værktøjerne på denne hjemmeside kan hjælpe din organisation med at digitalisere.

Nyheder

Nye sprog tilgængelige for at støtte bygge-SMV'er

Sprogbarrierer nævnes ofte som en udfordring i byggesektoren. Dette vedrører både det faktiske arbejde, da folk fra flere lande måske arbejder på én byggeplads, såvel som støtteforanstaltninger på EU-niveau, da information ofte kun er tilgængelig på engelsk.

Nyheder

Første digitaliseringsuddannelse for byggeri SMV'er gennemført!

Vi er glade for at kunne meddele, at vi i fredags i sidste uge med succes lancerede vores serie af træninger dedikeret til at støtte digitaliseringen af SMV'er i byggeriet.

Nyheder

BIM4Ren hvidbog

BIM4Ren er Horizon 2020-finansieret projekt med fokus på brugen af BIM til energirenovering af eksisterende bygninger. Deres whitepaper illustrerer potentialet i at bruge BIM til energieffektiv renovering.

Nyheder

Digitalisering af byggeri SMV'ers hjemmeside er online

Vi er stolte af at kunne meddele, at vores hjemmeside dedikeret til at understøtte digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for byggeri nu er online. Denne hjemmeside fungerer som en one-stop-shop portal for at få adgang til forskellige tjenester for SMV'er i byggesektoren.

Nyheder

Metabuilding - Frigørelse af innovationspotentialet i EU's bygge-SMV'er

Metabuilding har til formål at yde direkte støtte (finansiel og ikke-finansiel) til SMV-innovation, styrke SMV'ers konkurrenceevne gennem internationalt samarbejde, støtte SMV'er med at komme ud af COVID-19-krisen gennem innovation og stimulere innovationspotentialet i byggesektoren gennem tværgående -sektorielt og grænseoverskridende samarbejde.

Nyheder

INSTRUCT - understøtter energifærdigheder og energiydelse

INSTRUCT projekt er finansieret til   implementere kvalifikationskrav til bygningsarbejdere og bevise den tætte sammenhæng mellem energikompetencer og energiydelsen samt effekten af at reducere drivhusgasemissioner.

Nyheder

Udvikling af en harmoniseret EU-model for en digital byggelogbog

En ny teknisk undersøgelse til udvikling og implementering af digitale byggelogbøger har til formål at behandle spørgsmålet om indsamling, lagring, deling og opdatering af information i byggesektoren og dække tekniske, økonomiske og regulatoriske aftaler.

Nyheder

Højniveau Byggeri Forum

High Level Construction Forum er en interessentplatform på flere niveauer, som Europa-Kommissionen har iværksat for at engagere sig med industrien, EU-medlemsstater, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter for at diskutere udfordringer og muligheder i byggeriets økosystem.