Digitalisering van het MKB in de bouw

Over

Over
Dit project is opgezet om de digitalisering van MKB-bedrijven in de bouw te ondersteunen, hun groei te stimuleren, hun productiviteit en efficiëntie te verbeteren en hen voor te bereiden op de uitdagingen van een steeds meer verbonden en gedigitaliseerde wereld.

Wie we zijn

De Europese Innovatieraad en het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EISMEA) en DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW) lieten deze website opzetten als onderdeel van een project ter ondersteuning van de digitalisering van het MKB in de bouw. De website fungeert als een one-stop-platform voor MKB-bedrijven in de bouw en biedt hen materialen die hun digitalisering ondersteunen.

Serviceaanbod aan het MKB

De diensten die in het kader van dit project worden ontwikkeld, zijn gericht op het ondersteunen van de digitalisering van het mkb in de bouwsector door het begrip van digitalisering te verbeteren met betrekking tot technologieën zoals BIM, 3D-printen en -scannen, robotica, drones, sensoren en het internet der dingen. Speciaal voor bouwbedrijven ontwikkelden we een digitale maturiteitsscan, beschikbaar in zowel een quick-scan als een verdiepende versie. De scan stelt bedrijven in staat om beter te begrijpen waar ze staan op het gebied van digitalisering en zichzelf te benchmarken ten opzichte van hun concurrenten. Dit wordt aangevuld met een interactief handboek dat uitleg geeft over digitale bedrijfsmodellen, technologieën die relevant zijn voor bouwbedrijven en stapsgewijze benaderingen om de implementatie te begeleiden. Daarnaast bieden best practices van bedrijven in de bouwsector en EU-lidstaten praktische voorbeelden van bedrijven die digitale oplossingen in hun bedrijf hebben geïmplementeerd. Tot slot werden er, voortbouwend op de verkregen materialen en resultaten, trainingen gegeven met als doel onmiddellijke transformationele voordelen te genereren voor een brede waaier van bouw-KMO's.

Voordelen

Digitalisering brengt verschillende voordelen met zich mee op het gebied van jobcreatie, modernisering, efficiëntie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven. Het kan helpen bij het aanpakken van enkele van de uitdagingen waarmee de bouwsector wordt geconfronteerd, zoals de toenemende vraag naar duurzame activa, de enorme omvang van sommige bouwprojecten, het werken met verschillende aannemers aan hetzelfde project of het algemene tekort aan geschoolde arbeidskrachten.
Specifieker,

  • De digitale maturiteitsscan helpt kmo's om hun eigen digitaliseringsniveau te evalueren en het resultaat te benchmarken tegen normen in hetzelfde land en in dezelfde subsector. Aan de hand van de uitkomst van de maturity scan wordt de gebruiker doorverwezen naar het betreffende deel van het handboek.
  • Het interactieve handboek dient als leidraad voor kmo's om hun huidige niveau van digitalisering te verhogen, stelt de te nemen volgende stappen voor en geeft bruikbare aanbevelingen.
  • Trainingscursussen waren gebaseerd op de uitkomst van de scan en het handboek en hielpen het mkb in de bouwsector en hun ecosysteem rechtstreeks bij het bijscholen en harmoniseren van ondersteunende maatregelen voor digitalisering in de EU.