Cyfryzacja MŚP budowlanych

O

O
Projekt ten powstał w celu wspierania cyfryzacji MŚP z branży budowlanej, wspierania ich wzrostu, zwiększania produktywności i wydajności oraz przygotowania ich na wyzwania coraz bardziej połączonego i zdigitalizowanego świata.

Kim jesteśmy

Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EISMEA) oraz DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) utworzyły tę stronę internetową w ramach projektu wspierającego cyfryzację MŚP z branży budowlanej. Witryna działa jako kompleksowa platforma dla MŚP z branży budowlanej, zapewniając im materiały wspierające ich cyfryzację.

Oferta usług dla MŚP

Usługi opracowane w ramach tego projektu mają na celu wspieranie cyfryzacji MŚP sektora budowlanego poprzez lepsze zrozumienie cyfryzacji obejmującej technologie takie jak BIM, drukowanie i skanowanie 3D, robotyka, drony, czujniki i IoT. Opracowaliśmy cyfrowy skan dojrzałości skierowany do firm budowlanych, dostępny zarówno w wersji skróconej, jak i pogłębionej. Skanowanie pozwala firmom lepiej zrozumieć swoją pozycję pod względem cyfryzacji i porównać się z innymi firmami. Uzupełnieniem jest interaktywny podręcznik, który zawiera wyjaśnienia dotyczące cyfrowych modeli biznesowych, technologii istotnych dla firm budowlanych oraz szczegółowe podejścia do wdrażania. Ponadto najlepsze praktyki firm z sektora budowlanego i państw członkowskich UE dostarczają praktycznych przykładów firm, które wdrożyły rozwiązania cyfrowe w swojej działalności. Wreszcie, opierając się na uzyskanych materiałach i wynikach, zorganizowano kursy szkoleniowe mające na celu wygenerowanie natychmiastowych korzyści transformacyjnych dla szerokiego grona MŚP z branży budowlanej.

Korzyści

Cyfryzacja pociąga za sobą szereg korzyści w zakresie tworzenia miejsc pracy, modernizacji, wydajności, produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Może pomóc sprostać niektórym wyzwaniom stojącym przed sektorem budowlanym, takim jak rosnące zapotrzebowanie na trwałe aktywa, sam rozmiar niektórych projektów budowlanych, praca z różnymi wykonawcami przy tym samym projekcie lub ogólny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.
Dokładniej,

  • Badanie dojrzałości cyfrowej pomaga MŚP ocenić własny poziom cyfryzacji i porównać wynik ze standardami obowiązującymi w tym samym kraju i w tym samym podsektorze. W zależności od wyniku skanowania dojrzałości, użytkownik jest kierowany do odpowiedniej części podręcznika.
  • Interaktywny podręcznik służy jako przewodnik dla MŚP, jak zwiększyć obecny poziom cyfryzacji, sugerując kolejne kroki, które należy podjąć, i dostarczając praktycznych zaleceń.
  • Kursy szkoleniowe były oparte na wynikach skanowania i podręczniku i bezpośrednio pomogły MŚP z branży budowlanej i ich ekosystemowi podnieść umiejętności i zharmonizować środki wsparcia cyfryzacji w UE.