Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi

Noin

Noin
Hanke perustettiin tukemaan rakennusalan pk-yritysten digitalisaatiota, edistämään niiden kasvua, lisäämään niiden tuottavuutta ja tehokkuutta sekä valmistautumaan yhä enemmän verkostoituvan ja digitalisoituvan maailman haasteisiin.

Keitä olemme

Euroopan innovaationeuvosto ja pk-yritysten toimeenpanovirasto (EISMEA) ja sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosasto (DG GROW) perustivat tämän verkkosivuston osana hanketta, jolla tuetaan rakennusalan pk-yritysten digitalisointia. Verkkosivusto toimii keskitettynä alustana rakennusalan pk-yrityksille ja tarjoaa niille digitalisaatiota tukevia materiaaleja.

Palvelutarjous pk-yrityksille

Hankkeessa kehitetyillä palveluilla pyritään tukemaan rakennusalan pk-yritysten digitalisaatiota parantamalla ymmärrystä digitalisaatiosta, joka kattaa muun muassa tietomallin, 3D-tulostuksen ja skannauksen, robotiikan, droonit, sensorit ja IoT:n. Kehitimme rakennusyrityksille suunnatun digitaalisen kypsyysskannauksen, joka on saatavilla sekä pikaskannauksena että syvällisenä versiona. Skannauksen avulla yritykset voivat syventää ymmärrystään siitä, missä he ovat digitalisaation suhteen, ja vertailla itseään vastaaviin. Tätä täydentää interaktiivinen käsikirja, joka sisältää selitykset digitaalisista liiketoimintamalleista, rakennusyhtiöiden kannalta oleellisista teknologioista ja vaiheittaisista lähestymistavoista täytäntöönpanon ohjaamiseksi. Tämän lisäksi rakennusalan yritysten ja EU:n jäsenvaltioiden parhaat käytännöt tarjoavat käytännön esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet käyttöön digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnassaan. Lopuksi saatujen materiaalien ja tulosten pohjalta järjestettiin koulutusta, jonka tarkoituksena oli tuottaa välittömiä muutosetuja useille rakennusalan pk-yrityksille.

Edut

Digitalisaatio tuo mukanaan useita etuja yritysten työpaikkojen luomisen, modernisoinnin, tehokkuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Se voi auttaa vastaamaan joihinkin rakennusalan kohtaamiin haasteisiin, kuten kestävän omaisuuden kasvavaan kysyntään, joidenkin rakennusprojektien kokoon, työskentelyyn eri urakoitsijoiden kanssa samassa projektissa tai yleiseen ammattitaitoisen työvoiman pulaan.
Tarkemmin,

  • Digitaalinen kypsyysskannaus auttaa pk-yrityksiä arvioimaan omaa digitalisoitumistasoaan ja vertaamaan tulosta saman maan ja saman alasektorin standardeihin. Kypsyysskannauksen tuloksen mukaan käyttäjä ohjataan käsikirjan asiaankuuluvaan osioon.
  • Vuorovaikutteinen käsikirja toimii oppaana pk-yrityksille nykyisen digitalisaation tason nostamiseksi, ehdottaa seuraavia toimenpiteitä ja antaa käytännön suosituksia.
  • Koulutuskurssit perustuivat skannauksen ja käsikirjan tuloksiin ja auttoivat suoraan rakennusalan pk-yrityksiä ja niiden ekosysteemiä kehittämään ja harmonisoimaan digitalisaation tukitoimia EU:ssa.