Ehituse VKEde digitaliseerimine

Umbes

Umbes
See projekt loodi selleks, et toetada ehituse VKEde digitaliseerimist, soodustada nende kasvu, tõsta nende tootlikkust ja tõhusust ning valmistada neid ette üha enam ühendatud ja digitaliseeruva maailma väljakutseteks.

Kes me oleme

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Täitevasutus (EISMEA) ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (DG GROW) koostasid selle veebisaidi osana projektist, millega toetatakse ehituse VKEde digitaliseerimist. Veebisait toimib ehituse VKEde jaoks ühtse platvormina, pakkudes neile digitaliseerimist toetavaid materjale.

Teenusepakkumine VKEdele

Selle projekti raames välja töötatud teenuste eesmärk on toetada ehitussektori VKEde digitaliseerimist, parandades arusaamist digitaliseerimisest, hõlmates selliseid tehnoloogiaid nagu BIM, 3D-printimine ja skaneerimine, robootika, droonid, andurid ja asjade internet. Töötasime välja ehitusettevõtetele suunatud digitaalse küpsusskannimise, mis on saadaval nii kiirskaneerimise kui ka põhjaliku versioonina. Skaneerimine võimaldab ettevõtetel paremini mõista, kus nad digitaliseerimisega seisavad, ja võrrelda end oma kaaslastega. Seda täiendab interaktiivne käsiraamat, mis annab selgitusi digitaalsete ärimudelite, ehitusettevõtete jaoks oluliste tehnoloogiate ja samm-sammult juurutamise suunamise kohta. Lisaks pakuvad ehitussektori ettevõtete ja ELi liikmesriikide parimad tavad praktilisi näiteid ettevõtetest, kes on oma äris digilahendusi rakendanud. Lõpuks korraldati saadud materjalidele ja tulemustele tuginedes koolitusi, mille eesmärk oli tuua kohest ümberkujundavat kasu paljudele ehitussektori VKEdele.

Kasu

Digitaliseerimine toob kaasa mitmeid eeliseid töökohtade loomise, moderniseerimise, tõhususe, tootlikkuse ja ettevõtete konkurentsivõime osas. See võib aidata lahendada mõningaid ehitussektori ees seisvaid väljakutseid, nagu kasvav nõudlus jätkusuutlike varade järele, mõne ehitusprojekti tohutu suurus, sama projekti kallal töötamine erinevate töövõtjatega või üldine kvalifitseeritud tööjõu puudus.
Täpsemalt,

  • Digitaalne küpsuskontroll aitab VKEdel hinnata oma digitaliseerituse taset ja võrrelda tulemust sama riigi ja sama alamsektori standarditega. Vastavalt küpsuskontrolli tulemusele suunatakse kasutaja käsiraamatu vastavasse jaotisesse.
  • Interaktiivne käsiraamat on VKEdele juhendina oma praeguse digitaliseerimise taseme tõstmisel, soovitades järgmisi samme ja andes praktilisi soovitusi.
  • Koolituskursused põhinesid skaneerimise ja käsiraamatu tulemustel ning aitasid otseselt ehituse VKEdel ja nende ökosüsteemil täiendada oskusi ja ühtlustada digitaliseerimise toetusmeetmeid ELis.