European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

относно

относно
Този проект беше създаден, за да подпомогне дигитализацията на строителните МСП, да насърчи растежа им, да подобри тяхната производителност и ефективност и да ги подготви за предизвикателствата на един все по-свързан и дигитализиран свят.

Кои сме ние

Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA) и ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) създадоха този уебсайт като част от проект в подкрепа на цифровизацията на МСП в строителството. Уебсайтът действа като платформа на едно гише за МСП в строителството, като им предоставя материали, подкрепящи тяхната дигитализация.

Предлагане на услуги за МСП

Услугите, разработени по този проект, имат за цел да подкрепят цифровизацията на МСП в строителния сектор чрез подобряване на разбирането на цифровизацията, обхващаща технологии като BIM, 3D печат и сканиране, роботика, дронове, сензори и интернет на нещата. Разработихме сканиране за дигитална зрялост, насочено към строителни компании, достъпно както в бърза, така и в задълбочена версия. Сканирането позволява на компаниите да подобрят разбирането си за това къде се намират по отношение на цифровизацията и да се сравняват с конкурентите си. Това е допълнено от интерактивен наръчник, който предоставя обяснения за цифрови бизнес модели, технологии, подходящи за строителните компании, и подходи стъпка по стъпка за насочване на внедряването. В допълнение към това, най-добрите практики от компании в строителния сектор и държавите-членки на ЕС предоставят практически примери за компании, които са внедрили цифрови решения в своя бизнес. И накрая, въз основа на получените материали и резултати, бяха дадени курсове за обучение с цел генериране на незабавни ползи от трансформацията за широк кръг строителни МСП.

Ползи

Цифровизацията води до няколко предимства по отношение на създаването на работни места, модернизацията, ефективността, производителността и конкурентоспособността на компаниите. Тя може да помогне за справяне с някои от предизвикателствата, пред които е изправен строителният сектор, като нарастващото търсене на устойчиви активи, самият размер на някои строителни проекти, работата с различни изпълнители по един и същи проект или общият недостиг на квалифицирана работна ръка.
По-специално,

  • Сканирането на цифровата зрялост помага на МСП да оценят собственото си ниво на цифровизация и да сравнят резултата със стандартите в същата държава и в същия подсектор. Според резултата от сканирането за зрялост, потребителят се насочва към съответния раздел от наръчника.
  • Интерактивният наръчник служи като наръчник за МСП да повишат текущото си ниво на дигитализация, като предлага следващите стъпки, които да бъдат предприети, и предоставя приложими препоръки.
  • Курсовете за обучение бяха базирани на резултатите от сканирането и наръчника и пряко помогнаха на МСП в строителството и тяхната екосистема да повишат уменията си и да хармонизират мерките за подкрепа на цифровизацията в ЕС.