Digitalisering av små och medelstora byggföretag

Bästa metoder

Bästa metoder

Fallstudier från europeiska små och medelstora företag över hela byggvärdekedjan som visar hur de implementerade digital teknik, övervann hinder för digitalisering och vilka fördelar de har upplevt.