Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi

Parhaat käytännöt

Parhaat käytännöt

Tapaustutkimukset eurooppalaisilta pk-yrityksiltä rakentamisen arvoketjussa, jossa korostetaan, kuinka ne ovat ottaneet käyttöön digitaalisia tekniikoita, ylittäneet digitalisaation esteitä ja mitä etuja ne ovat kokeneet.