Cyfryzacja MŚP budowlanych

Najlepsze praktyki

Najlepsze praktyki

Studia przypadków europejskich MŚP w całym łańcuchu wartości w budownictwie ukazujące, w jaki sposób wdrożyły technologie cyfrowe, pokonały bariery stojące na drodze do cyfryzacji i jakie odniosły korzyści.