Digitalizacija gradbenih MSP

Najboljše prakse

Najboljše prakse

Študije primerov evropskih MSP v vrednostni verigi gradbeništva, ki poudarjajo, kako so uvedla digitalne tehnologije, premagala ovire za digitalizacijo in kakšne koristi so imela.