Būvniecības MVU digitalizācija

Labākā pieredze

Labākā pieredze

Eiropas MVU gadījumu izpēte visā būvniecības vērtību ķēdē, kurā uzsvērts, kā tie ieviesa digitālās tehnoloģijas, pārvarēja digitalizācijas šķēršļus un kādus ieguvumus ir guvuši.