Digitalizacija graditeljskih malih i srednjih poduzeća

Najbolje prakse

Najbolje prakse

Studije slučaja europskih malih i srednjih poduzeća u cijelom lancu vrijednosti građevinarstva koje ističu kako su implementirali digitalne tehnologije, prevladali prepreke digitalizaciji i koje su koristi imali.