European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

Най-добри практики

Най-добри практики

Казуси от европейски МСП по веригата на стойността на строителството, подчертаващи как са внедрили цифрови технологии, преодоляли бариерите пред цифровизацията и какви ползи са имали.