Digitalisering af SMV'er i byggeriet

Bedste praksis

Bedste praksis

Casestudier fra europæiske SMV'er på tværs af byggeværdikæden, der fremhæver, hvordan de implementerede digitale teknologier, overvandt barrierer for digitalisering, og hvilke fordele de har oplevet.