FBManna Foirgníochta a Dhigitiú

Na cleachtais is fearr

Na cleachtais is fearr

Cás-staidéir ó FBManna Eorpacha ar fud an tslabhra luacha foirgníochta inar leagadh béim ar an gcaoi ar chuir siad teicneolaíochtaí digiteacha i bhfeidhm, ar sháraigh siad bacainní ar an digitiú agus ar na tairbhí a bhain leo.