European Commission
mt Maltese
Diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni

Dwar

Dwar
Dan il-proġett twaqqaf biex jappoġġja d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-kostruzzjoni, irawwem it-tkabbir tagħhom, itejjeb il-produttività u l-effiċjenza tagħhom, u jippreparahom għall-isfidi ta’ dinja dejjem aktar konnessa u diġitalizzata.

Min aħna

Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Aġenzija Eżekuttiva tal-SMEs (EISMEA) u d-DĠ għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs (DĠ GROW) kellhom dan il-websajt imwaqqaf bħala parti minn proġett li jappoġġja d-diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-kostruzzjoni. Il-websajt taġixxi bħala pjattaforma waħda għall-SMEs tal-kostruzzjoni u tipprovdilhom materjali li jappoġġjaw id-diġitalizzazzjoni tagħhom.

Offerta ta' servizz lill-SMEs

Is-servizzi żviluppati taħt dan il-proġett għandhom l-għan li jappoġġaw id-diġitalizzazzjoni tal-SMEs fis-settur tal-kostruzzjoni billi jtejbu l-fehim tad-diġitalizzazzjoni li tkopri teknoloġiji bħall-BIM, stampar u skannjar 3D, robotika, drones, sensuri u IoT. Aħna żviluppajna skan tal-maturità diġitali mmirat lejn kumpaniji tal-kostruzzjoni, disponibbli kemm f'verżjoni ta' skan rapidu kif ukoll f'verżjoni fil-fond. L-iskannjar jippermetti lill-kumpaniji jsaħħu l-fehim tagħhom ta’ fejn jinsabu f’termini ta’ diġitalizzazzjoni u jqabblu lilhom infushom ma’ sħabhom. Dan huwa kkumplimentat minn manwal interattiv li jipprovdi spjegazzjonijiet dwar mudelli tan-negozju diġitali, teknoloġiji rilevanti għall-kumpaniji tal-kostruzzjoni u approċċi pass pass biex jiggwidaw l-implimentazzjoni. Barra minn hekk, l-aħjar prattiki minn kumpaniji fis-settur tal-kostruzzjoni u mill-Istati Membri tal-UE jipprovdu eżempji prattiċi ta’ kumpaniji li implimentaw soluzzjonijiet diġitali fin-negozju tagħhom. Fl-aħħar nett, fuq il-bażi tal-materjali u r-riżultati miksuba, ingħataw korsijiet ta’ taħriġ bil-għan li jiġġeneraw benefiċċji ta’ trasformazzjoni immedjati għal firxa wiesgħa ta’ SMEs tal-kostruzzjoni.

Benefiċċji

Id-diġitalizzazzjoni tinvolvi diversi benefiċċji f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, modernizzazzjoni, effiċjenza, produttività u kompetittività tal-kumpaniji. Jista’ jgħin biex jindirizza xi wħud mill-isfidi li jiffaċċja s-settur tal-kostruzzjoni, bħad-domanda dejjem tikber għal assi sostenibbli, id-daqs kbir ta’ xi proġetti ta’ bini, il-ħidma ma’ kuntratturi differenti fuq l-istess proġett jew in-nuqqas ġenerali ta’ ħaddiema tas-sengħa.
B'mod aktar speċifiku,

  • L- iskannjar tal-maturità diġitali jgħin lill-SMEs biex jevalwaw il-livell tagħhom stess ta’ diġitalizzazzjoni u jqabblu r-riżultat mal-istandards fl-istess pajjiż u fl-istess sottosettur. Skont ir-riżultat tal-iskan tal-maturità, l-utent huwa dirett lejn it-taqsima rilevanti tal-manwal.
  • Il- manwal interattiv iservi bħala gwida għall-SMEs biex iżidu l-livell attwali tagħhom ta’ diġitalizzazzjoni, jissuġġerixxi l-passi li jmiss li għandhom jittieħdu u jipprovdi rakkomandazzjonijiet azzjonabbli.
  • Il-korsijiet ta’ taħriġ kienu bbażati fuq ir-riżultat tal-iskan u l-manwal u għenu direttament lill-SMEs tal-Kostruzzjoni u lill-ekosistema tagħhom biex itejbu l-ħiliet u jarmonizzaw il-miżuri ta’ appoġġ għad-diġitalizzazzjoni fl-UE.