Statybos MVĮ skaitmeninimas

Apie

Apie
Šis projektas buvo sukurtas siekiant paremti statybos MVĮ skaitmeninimą, skatinti jų augimą, didinti produktyvumą ir efektyvumą bei paruošti jas vis labiau susieto ir skaitmenizuoto pasaulio iššūkiams.

Kas mes esame

Europos inovacijų taryba ir MVĮ vykdomoji agentūra (EISMEA) ir Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD (DG GROW) sukūrė šią svetainę įgyvendindami projektą, kuriuo remiamas statybos MVĮ skaitmeninimas. Svetainė veikia kaip vieno langelio platforma statybų MVĮ, teikiančioms joms medžiagą, padedančią skaitmeninti.

Paslaugų pasiūlymas MVĮ

Pagal šį projektą sukurtomis paslaugomis siekiama paremti statybų sektoriaus MVĮ skaitmeninimą, gerinant supratimą apie skaitmeninimą, apimantį tokias technologijas kaip BIM, 3D spausdinimas ir skenavimas, robotika, dronai, jutikliai ir daiktų internetas. Sukūrėme statybos įmonėms skirtą skaitmeninį brandos nuskaitymą, kurį galima įsigyti tiek greitojo nuskaitymo, tiek išsamios versijos. Nuskaitymas leidžia įmonėms geriau suprasti, kokia yra jų padėtis skaitmeninimo srityje, ir palyginti save su savo kolegomis. Tai papildo interaktyvus vadovas, kuriame pateikiami paaiškinimai apie skaitmeninio verslo modelius, statybos įmonėms svarbias technologijas ir nuoseklius įgyvendinimo metodus. Be to, statybų sektoriaus įmonių ir ES valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžiai pateikia praktinių įmonių, įdiegusių skaitmeninius sprendimus savo versle, pavyzdžių. Galiausiai, remiantis gautomis medžiagomis ir rezultatais, buvo surengti mokymo kursai, kurių tikslas buvo suteikti tiesioginės transformacijos naudos įvairioms statybos MVĮ.

Privalumai

Skaitmeninimas duoda keletą privalumų darbo vietų kūrimo, modernizavimo, efektyvumo, produktyvumo ir įmonių konkurencingumo srityse. Tai gali padėti spręsti kai kuriuos iššūkius, su kuriais susiduria statybų sektorius, pavyzdžiui, didėjančią tvaraus turto paklausą, kai kurių pastatų projektų dydį, darbą su skirtingais rangovais įgyvendinant tą patį projektą arba bendrą kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą.
Konkrečiau,

  • Skaitmeninės brandos nuskaitymas padeda MVĮ įvertinti savo skaitmeninimo lygį ir palyginti rezultatą su standartais toje pačioje šalyje ir tame pačiame posektoriuje. Pagal brandos nuskaitymo rezultatą vartotojas nukreipiamas į atitinkamą vadovo skyrių.
  • Interaktyvus vadovas yra vadovas, skirtas MVĮ padidinti dabartinį skaitmeninimo lygį, siūlant tolesnius veiksmus ir pateikiamos įgyvendinamos rekomendacijos.
  • Mokymo kursai buvo pagrįsti skenavimo rezultatais ir vadovu ir tiesiogiai padėjo statybos MVĮ ir jų ekosistemoms tobulinti įgūdžius ir suderinti skaitmeninimo paramos priemones ES.