Digitalisering av små och medelstora byggföretag

Mognadsskanning

Mognadsskanning

Byggekosystemet i Europeiska unionen består huvudsakligen av små och medelstora företag, av vilka många är mikroföretag. Dessa företag kan delas in i följande tre grupper när det gäller deras digitaliseringsnivå: late adopters, early adopters och front runners .

För att kunna dra nytta av skräddarsydda tjänster (handbok och utbildningar) är det viktigt att känna till din digitala mognadsnivå. Nyfiken på att ta reda på vilken kategori du tillhör? Vi utvecklade två digitala mognadsskanningar: en skanning med grundläggande frågor ( snabbskanningen ) och en skanning med mer avancerade frågor (den djupgående skanningen) .

Dessa skanningar byggdes utifrån lärdomar från befintliga nationella och europeiska mognadsskanningar inom byggbranschen och på andra områden. Den viktigaste skillnaden med andra befintliga skanningar är täckningen av både specifika teknologier (t.ex. BIM såväl som andra teknologier) och icke-teknologiska ämnen. En annan skillnad är att denna skanning är starkt relaterad till vår handbok och är utvecklad med ett EU-omfattande fokus. Vi rekommenderar att du först fyller i snabbskanningen nedan, men om du vill gå vidare till den djupgående skanningen klickar du här .

Bakgrundsinformation

Hur många anställda har ditt företag? *
Ange ett nummer
Vilken typ av små och medelstora företag tillhör ditt företag? *
Välj ditt svar
Ange ditt svar

Digital transformationsstrategi

Har du en digital transformationsstrategi? *
Välj ditt svar
Vilka är dina allmänna mål för digital transformationsstrategi? *
Välj allt som stämmer
Ange ditt svar

Digitala processer

Är dina interna organisationsprocesser digitaliserade (t.ex. för kundkontakter, administration)? *
Välj ditt svar

Digital företagskultur

Arbetar ditt företag internt med idégenerering, utveckling och implementering av den digitala transformationen? *
Välj de aktiviteter som är tillämpliga

Byggnadsinformationsmodellering

Är de anställda på ditt företag bekanta med BIM (Building Information Modelling)? *
Välj ditt svar
Använder ditt företag BIM i det dagliga arbetet? *
Välj ditt svar

Andra tekniker

Känner du till dessa tekniker, i så fall vilka? *
Välj allt som stämmer
Vet du hur en eller flera av dessa tekniker kan tillämpas i ditt företag, i så fall vilka? *
Välj allt som stämmer