European Commission
mt Maltese
Diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni

Skennjar tal-Maturità

Skennjar tal-maturità

L-ekosistema tal-kostruzzjoni fl-Unjoni Ewropea hija magħmula prinċipalment minn SMEs, li ħafna minnhom huma mikrointrapriżi. Dawn il-kumpaniji jistgħu jinqasmu fit-tliet gruppi li ġejjin fir-rigward tal-livell ta’ diġitalizzazzjoni tagħhom: dawk li jadottaw tard, dawk li jadottaw kmieni u dawk ta’ quddiem .

Sabiex tibbenefika minn servizzi mfassla apposta (manwal u korsijiet ta’ taħriġ) huwa importanti li tkun taf il-livell ta’ maturità diġitali tiegħek. Kurjuż biex issir taf għal liema kategorija inti tagħmel parti? Żviluppajna żewġ skans tal-maturità diġitali: skan li jistaqsi mistoqsijiet bażiċi (il- quick scan ) u skan li jistaqsi mistoqsijiet aktar avvanzati (l -iskan fil-fond ).

Dawn l-iskans inbnew fuq il-bażi ta' tagħlimiet minn skans ta' maturità nazzjonali u Ewropej eżistenti fil-kostruzzjoni u f'oqsma oħra. L-aktar differenza importanti ma' skans eżistenti oħra hija l-kopertura kemm ta' teknoloġiji speċifiċi (eż. BIM kif ukoll teknoloġiji oħra) kif ukoll suġġetti mhux teknoloġiċi. Differenza oħra hija li dan l-iskan huwa relatat ħafna mal-manwal tagħna u huwa żviluppat b'attenzjoni għall-UE kollha. Nirrakkomandaw li timla l-ewwel l-iskannjar ta' malajr hawn taħt, imma jekk tixtieq timxi għall-iskannjar fil-fond, imbagħad ikklikkja hawn .

Informazzjoni ta' sfond

Kemm għandha impjegati l-kumpanija tiegħek? *
Daħħal numru
Għal liema tip ta' SME tappartjeni l-kumpanija tiegħek? *
Agħżel it-tweġiba tiegħek
Jekk jogħġbok daħħal it-tweġiba tiegħek

Strateġija ta' trasformazzjoni diġitali

Għandek strateġija ta' trasformazzjoni diġitali? *
Agħżel it-tweġiba tiegħek
X'inhuma l-għanijiet ġenerali tiegħek għall-istrateġija tat-trasformazzjoni diġitali? *
Agħżel dak kollu li japplika
Jekk jogħġbok daħħal it-tweġiba tiegħek

Proċessi Diġitali

Il-proċessi tal-organizzazzjoni interna tiegħek huma diġitalizzati (eż. għal kuntatti mal-klijenti, amministrazzjoni)? *
Agħżel it-tweġiba tiegħek

Kultura diġitali tal-kumpanija

Il-kumpanija tiegħek taħdem internament fuq il-ġenerazzjoni tal-idea, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tat-trasformazzjoni diġitali? *
Agħżel dawk l-attivitajiet li huma applikabbli

Immudellar ta' Informazzjoni dwar il-Bini

L-impjegati tal-kumpanija tiegħek huma familjari mal-BIM (Building Information Modelling)? *
Agħżel it-tweġiba tiegħek
Il-kumpanija tiegħek tuża l-BIM fix-xogħol ta' kuljum? *
Agħżel it-tweġiba tiegħek

Teknoloġiji oħra

Int konxju ta' dawn it-teknoloġiji, jekk iva liema? *
Agħżel dak kollu li japplika
Taf kif waħda jew aktar minn dawn it-teknoloġiji jistgħu jiġu applikati fin-negozju tiegħek, jekk iva liema? *
Agħżel dak kollu li japplika