Digitalizacija gradbenih MSP

Pregled zrelosti

Pregled zrelosti

Gradbeni ekosistem v Evropski uniji sestavljajo predvsem MSP, med katerimi so mnoga mikropodjetja. Ta podjetja lahko razdelimo v naslednje tri skupine, ko gre za njihovo stopnjo digitalizacije: pozne uporabnike, zgodnje uporabnike in prednjake .

Če želite izkoristiti prilagojene storitve (priročnike in tečaje usposabljanja), je pomembno poznati svojo stopnjo digitalne zrelosti. Vas zanima, v katero kategorijo spadate? Razvili smo dva skeniranja digitalne zrelosti: skeniranje, ki postavlja osnovna vprašanja ( hitro skeniranje ) in skeniranje, ki postavlja naprednejša vprašanja ( poglobljeno skeniranje ).

Ti pregledi so bili izdelani na podlagi izkušenj, pridobljenih iz obstoječih nacionalnih in evropskih pregledov zrelosti v gradbeništvu in na drugih področjih. Najpomembnejša razlika v primerjavi z ostalimi obstoječimi pregledi je pokritost tako specifičnih tehnologij (npr. BIM kot tudi druge tehnologije) kot tudi netehnoloških tem. Druga razlika je, da je to skeniranje tesno povezano z našim priročnikom in je razvito s poudarkom na vsej EU. Priporočamo, da najprej izpolnite spodnji hitri pregled, če pa želite preiti na poglobljeni pregled, kliknite tukaj .

Informacije o ozadju

Koliko zaposlenih ima vaše podjetje? *
Vnesite številko
Kateremu tipu MSP pripada vaše podjetje? *
Izberite svoj odgovor
Prosim vnesite svoj odgovor

Strategija digitalne transformacije

Ali imate strategijo digitalne transformacije? *
Izberite svoj odgovor
Kakšni so vaši splošni cilji za strategijo digitalne preobrazbe? *
Izberite vse ustrezne
Prosim vnesite svoj odgovor

Digitalni procesi

Ali so vaši notranji organizacijski procesi digitalizirani (npr. za stike s strankami, administracija)? *
Izberite svoj odgovor

Kultura digitalnega podjetja

Ali vaše podjetje interno dela na ustvarjanju idej, razvoju in implementaciji digitalne transformacije? *
Izberite tiste dejavnosti, ki so primerne

Informacijsko modeliranje stavb

Ali zaposleni v vašem podjetju poznajo BIM (Building Information Modelling)? *
Izberite svoj odgovor
Ali vaše podjetje uporablja BIM pri vsakodnevnem delu? *
Izberite svoj odgovor

Druge tehnologije

Ali poznate te tehnologije, če da, katere? *
Izberite vse ustrezne
Ali veste, kako lahko eno ali več teh tehnologij uporabite v svojem podjetju, če da, katere? *
Izberite vse ustrezne