European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

Сканиране на зрялост

Сканиране на зрелост

Строителната екосистема в Европейския съюз се състои главно от МСП, много от които са микропредприятия. Тези компании могат да бъдат разделени на следните три групи, когато става въпрос за тяхното ниво на дигитализация: късно осиновили, ранно осиновили и предни последователи .

За да се възползвате от персонализирани услуги (наръчници и курсове за обучение), е важно да знаете вашето ниво на цифрова зрялост. Любопитни ли сте да разберете към коя категория принадлежите? Разработихме две сканирания за цифрова зрялост: сканиране, задаващо основни въпроси ( бързото сканиране ) и сканиране, задаващо по-сложни въпроси ( задълбочено сканиране ).

Тези сканирания са създадени въз основа на поуките, извлечени от съществуващите национални и европейски сканирания за зрялост в строителството и в други области. Най-важната разлика с други съществуващи сканирания е покритието както на специфични технологии (напр. BIM, така и на други технологии), така и на нетехнологични теми. Друга разлика е, че това сканиране е тясно свързано с нашия наръчник и е разработено с фокус върху целия ЕС. Препоръчваме ви първо да попълните бързото сканиране по-долу, но ако искате да преминете към задълбочено сканиране, щракнете тук .

Обща информация

Колко служители има вашата компания? *
Въведете номер
Към какъв тип МСП принадлежи вашата компания? *
Изберете своя отговор
Моля въведете вашия отговор

Стратегия за дигитална трансформация

Имате ли стратегия за дигитална трансформация? *
Изберете своя отговор
Какви са вашите общи цели за стратегия за дигитална трансформация? *
Изберете всички приложими
Моля въведете вашия отговор

Цифрови процеси

Дигитализирани ли са вашите вътрешни организационни процеси (напр. за контакти с клиенти, администрация)? *
Изберете своя отговор

Дигитална фирмена култура

Вашата компания работи ли вътрешно върху генерирането на идеи, разработването и прилагането на дигиталната трансформация? *
Изберете онези дейности, които са приложими

Информационно моделиране на сгради

Служителите на вашата компания запознати ли са с BIM (Building Information Modelling)? *
Изберете своя отговор
Вашата компания използва ли BIM в ежедневната си работа? *
Изберете своя отговор

Други технологии

Запознати ли сте с тези технологии, ако да кои? *
Изберете всички приложими
Знаете ли как една или повече от тези технологии могат да бъдат приложени във вашия бизнес, ако да кои? *
Изберете всички приложими