Ehituse VKEde digitaliseerimine

Küpsuse skaneerimine

Küpsuse skaneerimine

Ehituse ökosüsteem Euroopa Liidus koosneb peamiselt VKEdest, millest paljud on mikroettevõtted. Need ettevõtted võib digitaliseerimise taseme järgi jagada kolme rühma: hilised kasutuselevõtjad, varajased kasutuselevõtjad ja eesrindlikud .

Selleks, et saada kasu kohandatud teenustest (käsiraamat ja koolitused), on oluline teada oma digitaalset küpsusastet. Kas soovite teada saada, millisesse kategooriasse te kuulute? Töötasime välja kaks digitaalset küpsuskontrolli: põhiküsimusi esitava skannimise ( kiirskannimine ) ja täpsemaid küsimusi esitava skaneerimise ( põhjalik skannimine ).

Need skaneeringud loodi ehituses ja muudes valdkondades olemasolevate riiklike ja Euroopa küpsuskontrollide käigus saadud õppetundide põhjal. Kõige olulisem erinevus teiste olemasolevate skaneeringutega on nii spetsiifiliste tehnoloogiate (nt BIM kui ka muud tehnoloogiad) kui ka mittetehnoloogiliste teemade katvus. Teine erinevus seisneb selles, et see skannimine on tugevalt seotud meie käsiraamatuga ja on välja töötatud kogu ELile suunatud fookusega. Soovitame teil esmalt täita allolev kiirskannimine, kuid kui soovite liikuda põhjalikule skannimisele, klõpsake siin .

Taustainfo

Kui palju töötajaid teie ettevõttes on? *
Sisestage number
Mis tüüpi VKE-sse teie ettevõte kuulub? *
Valige oma vastus
Palun sisestage oma vastus

Digitaalse ümberkujundamise strateegia

Kas teil on digitaalse ümberkujundamise strateegia? *
Valige oma vastus
Millised on teie digitaalse ümberkujundamise strateegia üldised eesmärgid? *
Valige kõik sobivad
Palun sisestage oma vastus

Digitaalsed protsessid

Kas teie organisatsioonisisesed protsessid on digitaliseeritud (nt kliendikontaktid, asjaajamine)? *
Valige oma vastus

Digitaalne ettevõtte kultuur

Kas teie ettevõte tegeleb sisemiselt ideede genereerimise, digitaalse transformatsiooni arendamise ja rakendamisega? *
Valige sobivad tegevused

Hooneteabe modelleerimine

Kas teie ettevõtte töötajad on BIM-iga (Building Information Modelling) tuttavad? *
Valige oma vastus
Kas teie ettevõte kasutab BIM-i igapäevatöös? *
Valige oma vastus

Muud tehnoloogiad

Kas olete nendest tehnoloogiatest teadlik, kui jah, siis millistest? *
Valige kõik sobivad
Kas teate, kuidas üht või mitut neist tehnoloogiatest teie ettevõttes rakendada, kui jah, siis milliseid? *
Valige kõik sobivad