Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi

Maturity Scan

Kypsyysskannaus

Euroopan unionin rakentamisen ekosysteemi koostuu pääasiassa pk-yrityksistä, joista monet ovat mikroyrityksiä. Nämä yritykset voidaan jakaa digitalisaatiotasonsa perusteella kolmeen ryhmään: myöhään omaksuvat, varhaiset omaksujat ja edelläkävijät .

Jotta voit hyötyä räätälöidyistä palveluista (käsikirja ja koulutus), on tärkeää tietää oma digitaalinen kypsyystasosi. Haluatko tietää, mihin kategoriaan kuulut? Kehitimme kaksi digitaalista kypsyysskannausta: skannauksen, jossa kysyttiin peruskysymyksiä ( pikaskannaus ) ja tarkennetumpia kysymyksiä ( syväskannaus ).

Nämä skannaukset tehtiin rakennusalalla ja muilla aloilla tehdyistä kansallisista ja eurooppalaisista kypsyysskannauksista saatujen kokemusten perusteella. Tärkein ero muihin olemassa oleviin skannauksiin on sekä tiettyjen teknologioiden (esim. tietomallinnus ja muut tekniikat) että ei-teknologisten aiheiden kattavuus. Toinen ero on, että tämä skannaus liittyy vahvasti käsikirjaamme ja se on kehitetty EU:n laajuisesti. Suosittelemme, että täytät ensin alla olevan pikatarkistuksen, mutta jos haluat siirtyä perusteelliseen skannaukseen, napsauta tätä .

Taustatieto

Kuinka monta työntekijää yrityksessäsi on? *
Syötä numero
Millaiseen pk-yritykseen yrityksesi kuuluu? *
Valitse vastauksesi
Anna vastauksesi Kiitos

Digitaalisen muutoksen strategia

Onko sinulla digitaalisen muutoksen strategia? *
Valitse vastauksesi
Mitkä ovat yleiset tavoitteesi digitaalisen transformaatiostrategian suhteen? *
Valitse kaikki jotka sopivat
Anna vastauksesi Kiitos

Digitaaliset prosessit

Ovatko sisäiset organisaatioprosessisi digitalisoituneet (esim. asiakaskontaktit, hallinto)? *
Valitse vastauksesi

Digitaalinen yrityskulttuuri

Työskenteleekö yrityksesi sisäisesti ideoiden luomisen, digitaalisen transformaation kehittämisen ja toteuttamisen parissa? *
Valitse sopivat toiminnot

Rakennuksen tietomallinnus

Ovatko yrityksesi työntekijät tunteneet BIM:n (Building Information Modelling)? *
Valitse vastauksesi
Käyttääkö yrityksesi tietomallia päivittäisessä työssään? *
Valitse vastauksesi

Muut tekniikat

Oletko tietoinen näistä teknologioista, jos niin mistä? *
Valitse kaikki jotka sopivat
Tiedätkö, kuinka yhtä tai useampaa näistä teknologioista voidaan soveltaa yritykseesi, jos voi, mitä? *
Valitse kaikki jotka sopivat