Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve
K dispozícii sú nové jazyky na podporu malých a stredných podnikov v stavebníctve
Jazykové bariéry sa často spomínajú ako problém v stavebníctve. Týka sa to skutočnej práce, keďže na jednej stavbe môžu pracovať ľudia z viacerých krajín, ako aj podporných opatrení na úrovni EÚ, keďže informácie sú často dostupné len v angličtine.

Od svojho spustenia bola táto webová stránka a jej hlavný obsah (skenovanie digitálnej zrelosti, príručka, prípadové štúdie, kalendár školení) už k dispozícii v nemčine a francúzštine popri pôvodnej angličtine. Prostredníctvom strojového prekladu sme pridali aj ďalšie jazyky pre kompletnú webovú stránku, medzi ktoré patrí španielčina, poľština a holandčina. V budúcnosti budú pridané ďalšie jazyky EÚ.

V preklade sa však význam môže stratiť. Pre príručku ( Digitálny rast zrelosti pre malé a stredné podniky v stavebníctve ) sme preto využili profesionálne prekladateľské služby. Profesionálne preklady príručky majú preto prednosť. Príručka bola vyvinutá s cieľom umožniť digitalizáciu európskych stavebných MSP. Príručka pokrýva 4 dimenzie:

  1. Digitálna inovačná stratégia;
  2. Digitálne firemné procesy;
  3. Digitálny ekosystém a kultúra;
  4. Digitálne technológie ako informačné modelovanie budov (BIM), 3D tlač, roboty, drony a ďalšie.

S radosťou oznamujeme, že príručka je teraz dostupná aj v bulharčine, chorvátčine, holandčine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine a poľštine. Naším cieľom je poskytovať všetky relevantné informácie na webovej stránke v rôznych jazykoch EÚ, aby sme mohli zabezpečiť, aby z jej obsahu mali úžitok aj MSP v celej EÚ.