Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve

Vitajte v Digitalizácii malých a stredných podnikov v stavebníctve

Kto sme

Európska rada pre inovácie a výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) v rámci právomocí delegovaných Európskou komisiou uzavreli zmluvu s konzorciom na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve. Konzorcium tvoria Ecorys, TNO, IMP³ROVE a Europa Media Group.

Ponuka služieb pre MSP

Ponúkame tri vysokokvalitné služby pre malé a stredné podniky v stavebníctve: digitálny sken zrelosti, interaktívnu príručku a knižnicu príkladov osvedčených postupov na podporu digitalizácie spoločností.

Výhody

Naše služby sú prínosom pre MSP a celé stavebníctvo tým, že posúdia a zintenzívnia ich úroveň digitálnej zrelosti a harmonizujú opatrenia EÚ na podporu digitalizácie.

Naše kľúčové služby

Digitálna transformácia podporuje vytváranie a modernizáciu pracovných miest, zvyšuje efektivitu a produktivitu a ako takú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v stavebníctve. Poskytujeme podporu prostredníctvom skenov zrelosti, príručky a príkladov osvedčených postupov. Okrem toho boli poskytnuté doplňujúce školenia.

Skenovanie zrelosti

Objavte svoj status v piatich dimenziách digitálnej transformácie. Skenovanie digitálnej zrelosti pozýva všetky MSP v stavebníctve bez ohľadu na aktuálnu afinitu k digitalizácii.

Prejdite na kontrolu zrelosti

Interaktívna príručka

Sprievodca pre malé a stredné podniky v stavebníctve o tom, ako zlepšiť svoju digitálnu zrelosť.

Prejdite na príručku

Osvedčené postupy

Zistite viac o iných spoločnostiach a ich cestách digitalizácie v prípadových štúdiách malých a stredných podnikov v stavebníctve, ktoré zdôrazňujú, ako implementovali digitálne technológie, prekonali prekážky digitalizácie a aké výhody zažili.

Prejdite na osvedčené postupy

Školiace webináre

Úspešne sme realizovali školenia na zlepšenie úrovne digitalizácie stavebných MSP zvyšovaním ich povedomia a know-how. Školiaci program prebiehal od novembra 2022 do marca 2023.​

Novinky a udalosti

Získajte viac informácií o pripravovaných podujatiach a iných relevantných iniciatívach pre digitalizáciu malých a stredných podnikov v stavebníctve.

Správy

Podpora digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve

Keď po ôsmich mesiacoch od spustenia tejto webovej stránky bilancujeme, vidíme nástup poskytovaných podporných nástrojov, no v digitalizácii stavebného sektora nás čaká ešte dlhá cesta.

Správy

Video: Predstavenie projektu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve

Na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve sme nedávno spustili nový vzdelávací program. Spoločnosti a iné organizácie však môžu na tejto webovej stránke nájsť oveľa viac nástrojov podpory. Môžete si pozrieť naše nové video a zistiť viac o tom, ako môžu nástroje poskytnuté na tejto webovej lokalite pomôcť vašej organizácii pri digitalizácii.

Správy

K dispozícii sú nové jazyky na podporu malých a stredných podnikov v stavebníctve

Jazykové bariéry sa často spomínajú ako problém v stavebníctve. Týka sa to skutočnej práce, keďže na jednej stavbe môžu pracovať ľudia z viacerých krajín, ako aj podporných opatrení na úrovni EÚ, keďže informácie sú často dostupné len v angličtine.

Správy

Prvé školenie o digitalizácii pre stavebné MSP dokončené!

S radosťou vám oznamujeme, že minulý týždeň v piatok sme úspešne spustili sériu školení venovaných podpore digitalizácie malých a stredných podnikov v stavebníctve.

Zobraziť všetky