European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Налични са нови езици в подкрепа на строителните МСП
Езиковите бариери често се споменават като предизвикателство в строителния сектор. Това се отнася както за действителната работа, тъй като хора от няколко държави може да работят на един строителен обект, така и за мерките за подкрепа на ниво ЕС, тъй като информацията често е достъпна само на английски език.

От стартирането си този уебсайт и основното му съдържание (дигитално сканиране за зрялост, наръчник, казуси, календар за обучение) вече бяха достъпни на немски и френски език до оригиналния английски език. Чрез машинен превод добавихме и допълнителни езици за целия уебсайт, включително испански, полски и холандски. В бъдеще ще бъдат добавени още езици на ЕС.

Смисълът обаче може да се загуби при превода. Поради това за наръчника ( Растеж на дигиталната зрялост за МСП в строителството ) използвахме професионални преводачески услуги. Следователно професионалните преводи на наръчника са приоритетни. Наръчникът е разработен с цел да даде възможност за цифровизация на европейските строителни МСП. Наръчникът обхваща 4 измерения:

  1. Стратегия за цифрови иновации;
  2. Дигитални фирмени процеси;
  3. Цифрова екосистема и култура;
  4. Дигитални технологии като информационно моделиране на сгради (BIM), 3D печат, роботи, дронове и др.

Щастливи сме да ви съобщим, че наръчникът вече е достъпен и на български, хърватски, холандски, френски, немски, италиански, испански и полски. Нашата цел е да предоставим цялата подходяща информация на уебсайта на различните езици на ЕС, така че да можем да гарантираме, че МСП в ЕС могат да се възползват от неговото съдържание.