Digitalisering av små och medelstora byggföretag
Nya språk tillgängliga för att stödja små och medelstora byggföretag
Språkbarriärer nämns ofta som en utmaning inom byggsektorn. Detta gäller både det faktiska arbetet eftersom människor från flera länder kan arbeta på en byggarbetsplats, såväl som till stödåtgärder på EU-nivå eftersom information ofta bara finns på engelska.

Från lanseringen har denna webbplats och dess huvudsakliga innehåll (den digitala mognadsskanningen, handboken, fallstudierna, utbildningskalendern) redan gjorts tillgängliga på tyska och franska bredvid den ursprungliga engelskan. Genom maskinöversättning har vi även lagt till ytterligare språk för hela webbplatsen, dessa inkluderar spanska, polska och holländska. Ytterligare EU-språk kommer att läggas till i framtiden.

Men betydelsen kan gå förlorad i översättningen. För handboken ( Digital Maturity Growth for Construction SMEs ) använde vi oss därför av professionella översättningstjänster. Professionella översättningar av handboken prioriteras därför. Handboken har utvecklats med syftet att möjliggöra digitaliseringen av europeiska små och medelstora byggföretag. Handboken täcker fyra dimensioner:

  1. Digital innovationsstrategi;
  2. Digitala företagsprocesser;
  3. Digitalt ekosystem och kultur;
  4. Digitala tekniker som Building Information Modeling (BIM), 3D-printing, robotar, drönare med mera.

Vi är glada att kunna meddela att handboken nu även finns tillgänglig på bulgariska, kroatiska, holländska, franska, tyska, italienska, spanska och polska. Vårt mål är att tillhandahålla all relevant information på webbplatsen på de olika EU-språken, så att vi kan säkerställa att små och medelstora företag i hela EU kan dra nytta av dess innehåll.