Digitalizácia malých a stredných podnikov v stavebníctve

Interaktívna príručka digitalizácie

Interaktívna príručka

Pozor, skôr ako sa ponoríte do príručky, odporúčame vám najskôr vykonať skenovanie digitálnej zrelosti. Na základe výsledkov skenovania dostanete odporúčanie, ktoré kapitoly príručky sú pre vás najrelevantnejšie.

Odkaz na digitálne skenovanie dospelosti

Cieľom tejto príručky je umožniť digitalizáciu európskych stavebných MSP. Príručka obsahuje 4 rozmery:

  1. Digitálna inovačná stratégia : týka sa to plánu digitálnej transformácie MSP.
  2. Digitálne procesy : táto dimenzia sa zameriava na digitalizáciu vnútropodnikových procesov, ako je financovanie, kontakt so spotrebiteľmi atď.
  3. Digitálny ekosystém a kultúra : týka sa to zamestnancov v rámci organizácie a ich úlohy v digitálnej transformácii.
  4. Digitálne technológie umožňujúce : ide o technológie označené ako relevantné pre malé a stredné podniky v stavebníctve na základe predchádzajúcej štúdie pre Európsku komisiu. Ide o technológie 1. Informačné modelovanie budov (BIM), 2. 3D tlač, 3. automatizované roboty (vrátane exoskeletov), 4. drony, 5. 3D skenovanie, 6. senzory a 7. Internet vecí (IoT) resp. mobilné zariadenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Upozorňujeme, že táto príručka obsahuje externé odkazy na viaceré informačné zdroje, ktoré boli zahrnuté výlučne na informačné účely, aby poskytli príklady technológií a produktov, ako aj zdroje na ďalšie čítanie. Preto tu uvedené informácie týkajúce sa konkrétneho prípadu použitia, komerčného produktu, procesu alebo služby alebo použitia akéhokoľvek obchodného, firemného alebo korporačného názvu nepredstavujú ani nenaznačujú ich podporu, odporúčanie alebo uprednostňovanie Európskou komisiou ani autormi túto príručku. Okrem toho Európska komisia a autori nezodpovedajú za povahu, obsah, spoľahlivosť a dostupnosť externých odkazov.