European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

Наръчник за интерактивна цифровизация

Интерактивен наръчник

Внимание, преди да се задълбочите в наръчника, ви препоръчваме първо да направите сканиране за цифрова зрялост. Въз основа на резултатите от вашето сканиране ще получите препоръка кои глави от ръководството са най-подходящи за вас.

Връзка към сканирането за цифрова зрялост

Този наръчник има за цел да даде възможност за цифровизация на европейските строителни МСП. Наръчникът обхваща 4 измерения:

  1. Стратегията за цифрови иновации : това се отнася до пътната карта за цифрова трансформация на МСП.
  2. Дигиталните процеси : това измерение се фокусира върху цифровизацията на вътрешните фирмени процеси като финансиране, контакт с потребителите и т.н.
  3. Дигиталната екосистема и култура : това се отнася до служителите в организацията и тяхната роля в цифровата трансформация.
  4. Благоприятстващите цифрови технологии : това са технологиите, определени като подходящи за МСП в строителството въз основа на предишно проучване за Европейската комисия. Тези технологии са 1. Информационно моделиране на сгради (BIM), 2. 3D печат, 3. автоматизирани роботи (вкл. екзоскелети), 4. дронове, 5. 3D сканиране, 6. сензори и 7. Интернет на нещата (IoT) и мобилни устройства.

Отказ от отговорност: Моля, обърнете внимание, че този наръчник съдържа външни връзки към множество източници на информация, които са включени единствено с информационна цел, за да предоставят примери за технологии и продукти, както и източници за допълнително четене. Следователно информацията, съдържаща се тук относно конкретен случай на употреба, търговски продукт, процес или услуга, или използването на което и да е търговско, фирмено или корпоративно име, не представлява или предполага тяхното одобрение, препоръка или предпочитание от страна на Европейската комисия или от авторите на този наръчник. Освен това Европейската комисия и авторите не носят отговорност за естеството, съдържанието, надеждността и достъпността на външните връзки.