Digitalisering af SMV'er i byggeriet

Interaktiv digitaliseringshåndbog

Interaktiv håndbog

Bemærk, før du dykker ned i håndbogen, anbefaler vi dig først at lave den digitale modenhedsscanning. Baseret på dine scanningsresultater vil du modtage en anbefaling, hvilke kapitler i håndbogen der er mest relevante for dig.

Link til Digital Maturity Scan

Denne håndbog har til formål at muliggøre digitalisering af europæiske bygge-SMV'er. Håndbogen dækker 4 dimensioner:

  1. Den digitale innovationsstrategi : dette vedrører en SMV's køreplan for digital transformation.
  2. De digitale processer : denne dimension fokuserer på digitaliseringen af de interne virksomhedsprocesser såsom finansiering, forbrugerkontakt mm.
  3. Det digitale økosystem og kultur : dette vedrører medarbejderne i organisationen og deres rolle i den digitale transformation.
  4. Den digitale teknologi muliggører : disse er de teknologier, der er øremærket som relevante for bygge-SMV'er baseret på en tidligere undersøgelse for Europa-Kommissionen. Disse teknologier er 1. Bygningsinformationsmodellering (BIM), 2. 3D-print, 3. automatiserede robotter (inkl. eksoskeletter), 4. droner, 5. 3D-scanning, 6. sensorer og 7. Internet of Things (IoT) og mobile enheder.

Ansvarsfraskrivelse: Bemærk venligst, at denne håndbog indeholder eksterne links til flere informationskilder, som udelukkende er inkluderet til informationsformål for at give eksempler på teknologier og produkter samt kilder til yderligere læsning. Derfor udgør eller indebærer oplysningerne heri vedrørende specifikke anvendelsestilfælde, kommercielle produkter, processer eller tjenester eller brugen af et handels-, firma- eller firmanavn ikke dets godkendelse, anbefaling eller begunstigelse af Europa-Kommissionen eller af forfatterne af denne håndbog. Derudover er Europa-Kommissionen og forfattere ikke ansvarlige for arten, indholdet, pålideligheden og tilgængeligheden af eksterne links.