Digitalizace malých a středních podniků ve stavebnictví

Interaktivní příručka digitalizace

Interaktivní příručka

Pozor, než se ponoříte do příručky, doporučujeme vám nejprve provést digitální skenování dospělosti. Na základě výsledků skenování obdržíte doporučení, které kapitoly příručky jsou pro vás nejrelevantnější.

Odkaz na digitální skenování dospělosti

Tato příručka si klade za cíl umožnit digitalizaci evropských malých a středních podniků ve stavebnictví. Příručka obsahuje 4 rozměry:

  1. Digitální inovační strategie : týká se to plánu digitální transformace malého a středního podniku.
  2. Digitální procesy : tato dimenze se zaměřuje na digitalizaci interních procesů společnosti, jako je financování, kontakt se spotřebiteli atd.
  3. Digitální ekosystém a kultura : týká se to zaměstnanců v organizaci a jejich role v digitální transformaci.
  4. Aktivátory digitálních technologií : jedná se o technologie označené jako relevantní pro malé a střední podniky ve stavebnictví na základě dřívější studie pro Evropskou komisi. Těmito technologiemi jsou 1. Informační modelování budov (BIM), 2. 3D tisk, 3. automatizovaní roboti (vč. exoskeletonů), 4. drony, 5. 3D skenování, 6. senzory a 7. Internet věcí (IoT) a mobilní zařízení.

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že tato příručka obsahuje externí odkazy na různé informační zdroje, které byly zahrnuty pouze pro informační účely, aby poskytly příklady technologií a produktů a také zdroje pro další čtení. Informace obsažené v tomto dokumentu týkající se konkrétního případu použití, komerčního produktu, procesu nebo služby nebo použití jakéhokoli obchodního, firemního nebo korporačního názvu nepředstavují ani nenaznačují jejich podporu, doporučení nebo zvýhodnění Evropskou komisí ani autory tuto příručku. Kromě toho Evropská komise a autoři nenesou odpovědnost za povahu, obsah, spolehlivost a dostupnost externích odkazů.