Digitalisering av små och medelstora byggföretag

Handbok för interaktiv digitalisering

Interaktiv handbok

Observera, innan du går in i handboken rekommenderar vi att du först gör den digitala mognadsskanningen. Baserat på dina skanningsresultat kommer du att få en rekommendation vilka kapitel i handboken som är mest relevanta för dig.

Länk till Digital Maturity Scan

Denna handbok syftar till att möjliggöra digitaliseringen av europeiska små och medelstora byggföretag. Handboken omfattar 4 dimensioner:

  1. Den digitala innovationsstrategin : detta gäller den digitala omvandlingens färdplan för ett små och medelstora företag.
  2. De digitala processerna : denna dimension fokuserar på digitaliseringen av de interna företagsprocesserna såsom finansiering, konsumentkontakt etc.
  3. Det digitala ekosystemet och kulturen : det handlar om de anställda inom organisationen och deras roll i den digitala transformationen.
  4. Den digitala tekniken möjliggörare : dessa är de tekniker som öronmärkts som relevanta för små och medelstora byggföretag baserat på en tidigare studie för Europeiska kommissionen. Dessa teknologier är 1. Byggnadsinformationsmodellering (BIM), 2. 3D-utskrift, 3. automatiserade robotar (inkl. exoskelett), 4. drönare, 5. 3D-skanning, 6. sensorer och 7. Internet of Things (IoT) och Mobil enheter.

Friskrivningsklausul: Observera att den här handboken innehåller externa länkar till flera informationskällor, som har inkluderats enbart i informationssyfte för att ge exempel på teknologier och produkter samt källor för vidare läsning. Därför utgör eller antyder informationen häri om specifika användningsfall, kommersiella produkter, processer eller tjänster eller användningen av något handels-, firma- eller företagsnamn inte dess stöd, rekommendation eller gynnande av Europeiska kommissionen eller av författarna till denna handbok. Dessutom är Europeiska kommissionen och författare inte ansvariga för arten, innehållet, tillförlitligheten och tillgängligheten av externa länkar.