European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството

Trainings

Уеб семинари за обучение

Нашата всеобхватна програма за обучение предостави подходяща информация за цялата екосистема от строителни МСП!​

Нашата програма за обучение беше изключително успешна в подпомагането на участниците да придобият ясно разбиране за последиците и следващите стъпки след получаване на резултатите от задълбоченото сканиране. Предоставихме практическа помощ за това как да изберем и приложим необходимите методологии, предоставени в наръчника, като разгледахме индивидуалните предизвикателства. Обучителните курсове също предоставиха отворено пространство за споделяне на предизвикателства, опит и учене от връстници. Обучителните уебинари се проведоха в онлайн формат, което улеснява участниците да се присъединят отвсякъде. Бяхме щастливи да видим страхотна ангажираност от страна на участници от различни региони.

 

Линк към видеото

Обучение-сесия 1: Защо се нуждаете от стратегия за дигитална трансформация?

Обучение-сесия 1: Защо се нуждаете от стратегия за дигитална трансформация?

Съдържание:

 • Двигатели на цифрова стойност
 • Разбиране на стратегията за дигитална трансформация
 • 10 стъпки за разработване на стратегия за дигитална трансформация
 • Вътрешен анализ
 • Външен анализ
 • Определяне на стратегия за дигитална трансформация

Режим на доставка: Онлайн уебинар

Когато кандидатствате за участие в онлайн курс за обучение, ще получите имейл за потвърждение в рамките на 24 часа. Връзка за набиране за присъединяване към онлайн уебинара ще ви бъде изпратена няколко дни преди обучението за уебинара. Ще можете да участвате от всяко място, където сте свързани. Моля, имайте предвид, че не е задължително да завършите други обучения за уебинар, преди да се присъедините към този.

 

Обучение-сесия 2: Как да премахнем културните бариери пред цифровизацията

Обучение-сесия 2: Как да премахнем културните бариери пред цифровизацията

Съдържание:

 • Преглед на ключовите измерения на една иновационна организация и култура
 • Културни бариери
 • Разработете решения за премахване на културните бариери
 • Ползите от партньорствата

Режим на доставка: Онлайн уебинар

Когато кандидатствате за участие в онлайн курс за обучение, ще получите имейл за потвърждение в рамките на 24 часа. Връзка за набиране за присъединяване към онлайн уебинара ще ви бъде изпратена няколко дни преди обучението за уебинара. Ще можете да участвате от всяко място, където сте свързани.

Обучение-сесия 3: Как да започнем да интегрираме дигиталните технологии

Обучение-сесия 3: Как да започнем да интегрираме дигиталните технологии

Съдържание:

 • Преглед на дигиталните фирмени процеси
 • Информационен модел на сградата (BIM) – процеси
 • Enterprise Resource Planning (ERP) – процеси
 • Реализация на дигитален процес
 • Сигурност
 • Външна помощ и инициативи

Режим на доставка: Онлайн уебинар

Когато кандидатствате за участие в онлайн курс за обучение, ще получите имейл за потвърждение в рамките на 24 часа. Връзка за набиране за присъединяване към онлайн уебинара ще ви бъде изпратена няколко дни преди обучението за уебинара. Ще можете да участвате от всяко място, където сте свързани.

Обучение-сесия 4: Въвеждане на дигитални технологии в подкрепа на дизайна и инженеринга

Обучение-сесия 4: Въвеждане на дигитални технологии в подкрепа на дизайна и инженеринга

Съдържание:

 • Въведение в BIM
 • Въведение в 3D сканирането
 • Въведение в дроновете

Режим на доставка: Онлайн уебинар

Когато кандидатствате за участие в онлайн курс за обучение, ще получите имейл за потвърждение в рамките на 24 часа. Връзка за набиране за присъединяване към онлайн уебинара ще ви бъде изпратена няколко дни преди обучението за уебинара. Ще можете да участвате от всяко място, където сте свързани.

 

Обучение-сесия 5: Въвеждане на цифрови технологии в подкрепа на строителството и обновяването

Обучение-сесия 5: Въвеждане на цифрови технологии в подкрепа на строителството и обновяването

Съдържание:

 • Въведение в 3D принтирането
 • Въведение в роботиката
 • Въведение Сензори
 • Въведение в IoT и мобилни устройства

Режим на доставка: Онлайн уебинар

Когато кандидатствате за участие в онлайн курс за обучение, ще получите имейл за потвърждение в рамките на 24 часа. Връзка за набиране за присъединяване към онлайн уебинара ще ви бъде изпратена няколко дни преди обучението за уебинара. Ще можете да участвате от всяко място, където сте свързани.

Обучение-сесия 6: Въвеждане на цифрови технологии, поддържащи експлоатация и поддръжка

Обучение-сесия 6: Въвеждане на цифрови технологии, поддържащи експлоатация и поддръжка

Съдържание:

 • Въведение в дроновете
 • Въведение в сензорите
 • Въведение в IoT

Режим на доставка: Онлайн уебинар

Когато кандидатствате за участие в онлайн курс за обучение, ще получите имейл за потвърждение в рамките на 24 часа. Връзка за набиране за присъединяване към онлайн уебинара ще ви бъде изпратена няколко дни преди обучението за уебинара. Ще можете да участвате от всяко място, където сте свързани.