European Commission
mt Maltese
Diġitalizzazzjoni tal-SMEs tal-Kostruzzjoni
Metabini - Il-ħruġ tal-potenzjal ta' innovazzjoni tal-SMEs tal-kostruzzjoni tal-UE
Metabuilding għandu l-għan li jipprovdi appoġġ dirett (finanzjarju u mhux finanzjarju) għall-innovazzjoni tal-SMEs, isaħħaħ il-kompetittività tal-SMEs permezz ta’ kollaborazzjoni internazzjonali, jappoġġja lill-SMEs biex joħorġu mill-kriżi tal-COVID-19 permezz tal-innovazzjoni u jistimula l-potenzjal tal-innovazzjoni tas-settur tal-kostruzzjoni permezz ta’ cross. -kollaborazzjoni settorjali u transkonfinali.

Il- proġett Metabuilding huwa proġett ta’ Innovazzjoni tal-UE ta’ Orizzont 2020 ta’ 3 snin iffinanzjat mill-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Aġenzija Eżekuttiva tal-SMEs (EISMEA). Metabuilding għandu l-għan li jipprovdi appoġġ dirett (finanzjarju u mhux finanzjarju) għall-innovazzjoni tal-SMEs, isaħħaħ il-kompetittività tal-SMEs permezz ta’ kollaborazzjoni internazzjonali, jappoġġja lill-SMEs biex joħorġu mill-kriżi tal-COVID-19 permezz tal-innovazzjoni u jistimula l-potenzjal tal-innovazzjoni tas-settur tal-kostruzzjoni permezz kollaborazzjoni transsettorjali u transkonfinali.

Fil-qafas tal- proġett Metabuilding , 15-il sieħeb Ewropew qed jingħaqdu biex jappoġġaw lill-SMEs minn sitt pajjiżi Ewropej (l-Awstrija, l-Italja, Franza, l-Ungerija, il-Portugall u Spanja) biex jinnovaw u jestendu l-katina tal-valur tradizzjonali tas-settur tal-kostruzzjoni għal industriji oħra. u li jinħoloq settur tal-industrija estiża li jippermetti lil dawn l-SMEs jinternazzjonalizzaw l-attivitajiet tagħhom u jilħqu s-swieq Ewropej. Iż-żieda fil-livell ta' innovazzjoni fl-SMEs se tistimula t-tkabbir ekonomiku sostenibbli. Dan se jwassal għal aktar SMEs li qed jikbru malajr u attivi internazzjonalment, li huwa ta' importanza kbira peress li l-SMEs għandhom rwol kbir u ċentrali fl-ekonomija Ewropea. Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-SMEs huma għalhekk kruċjali biex jiżdiedu l-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi u għalhekk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020.

Bħala parti mill- proġett Metabuilding , ġiet stabbilita pjattaforma diġitali. Din il-pjattaforma se tkun miftuħa għall -partijiet interessati kollha tas-settur tal-ambjent mibni mkabbar u se tgħin lill-SMEs isibu sħab possibbli għal proġetti kollaborattivi, teknoloġiji innovattivi u informazzjoni dwar il-finanzjament disponibbli għall-innovazzjoni tal-SMEs. Din il-pjattaforma se tkun marbuta mill-qrib mal- Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija tal-Kostruzzjoni (ECTP) u għandha ssir għodda importanti għall-innovazzjoni tal-SMEs u għall-kooperazzjoni bejn is-setturi industrijali relatati fl-Ewropa. Il- proġett Metabuilding għandu baġit ta’ 3.75 miljun biex jiffinanzja 140 SMEs biex jistimulaw proġetti ta’ innovazzjoni kollaborattivi li jappartjenu għal: is-settur tal-kostruzzjoni, is-settur tal-manifattura addittiva, soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura, industriji taċ-ċirkolarità u r-riċiklaġġ jew is-settur industrijali diġitali.

Fl-aħħar nett, biex jintlaħqu l-għanijiet tal- proġett Metabuilding , sejħiet miftuħa għall-SMEs se jiġu promossi u ppubblikati fuq il-portal tal-parteċipanti ta’ Orizzont 2020 u l-websajt tal-proġett. Proġetti ffinanzjati se jintgħażlu permezz ta’ proċeduri trasparenti u kompetittivi.