Digitalisering af SMV'er i byggeriet
Metabuilding - Frigørelse af innovationspotentialet i EU's bygge-SMV'er
Metabuilding har til formål at yde direkte støtte (finansiel og ikke-finansiel) til SMV-innovation, styrke SMV'ers konkurrenceevne gennem internationalt samarbejde, støtte SMV'er med at komme ud af COVID-19-krisen gennem innovation og stimulere innovationspotentialet i byggesektoren gennem tværgående -sektorielt og grænseoverskridende samarbejde.

Metabuilding - projektet er et 3-årigt Horizon 2020 EU-innovationsprojekt finansieret af European Innovation Council og SMV Executive Agency (EISMEA). Metabuilding har til formål at yde direkte støtte (finansiel og ikke-finansiel) til SMV-innovation, styrke SMV'ernes konkurrenceevne gennem internationalt samarbejde, støtte SMV'er med at komme ud af COVID-19-krisen gennem innovation og stimulere byggesektorens innovationspotentiale gennem tværsektorielt og grænseoverskridende samarbejde.

Inden for rammerne af Metabuilding- projektet går 15 europæiske partnere sammen for at støtte SMV'er fra seks europæiske lande (Østrig, Italien, Frankrig, Ungarn, Portugal og Spanien) med at innovere og udvide byggesektorens traditionelle værdikæde til andre industrier og at skabe en udvidet industrisektor, der sætter disse SMV'er i stand til at internationalisere deres aktiviteter og nå europæiske markeder. Forøgelse af innovationsniveauet i SMV'er vil stimulere bæredygtig økonomisk vækst. Dette vil føre til flere hurtigtvoksende og internationalt aktive SMV'er, hvilket er af stor betydning, da SMV'er spiller en stor og central rolle i den europæiske økonomi. Forskning og innovation i SMV'er er derfor afgørende for at øge konkurrenceevnen, den økonomiske vækst og beskæftigelsen og dermed for at nå målene i Europa 2020-strategien.

Som en del af Metabuilding- projektet er der etableret en digital platform. Denne platform vil være åben for alle interessenter i den udvidede byggemiljøsektor og vil hjælpe SMV'er med at finde mulige partnere til samarbejdsprojekter, innovative teknologier og information om tilgængelige midler til SMV-innovation. Denne platform vil være tæt knyttet til den europæiske byggeteknologiplatform (ECTP) og bør blive et vigtigt værktøj for SMV-innovation og for samarbejde mellem relaterede industrisektorer i Europa. Metabuilding - projektet har et budget på 3,75 millioner til at finansiere 140 SMV'er til at stimulere samarbejdsprojekter for innovation, der tilhører: byggesektoren, den additive fremstillingssektor, naturbaserede løsninger, cirkularitets- og genbrugsindustrien eller den digitale industrisektor.

For at nå målene for Metabuilding- projektet vil åbne indkaldelser til SMV'er blive fremmet og offentliggjort på Horizon 2020-deltagerportalen og projektets websted. Finansierede projekter vil blive udvalgt gennem gennemsigtige og konkurrencedygtige procedurer.