Digitalisering van het MKB in de bouw
Metabuilding - Het innovatiepotentieel van het MKB in de bouwsector in de EU aanboren
Metabuilding heeft tot doel directe (financiële en niet-financiële) ondersteuning te bieden aan mkb-innovatie, het concurrentievermogen van mkb-bedrijven te versterken door internationale samenwerking, mkb-bedrijven te ondersteunen om uit de COVID-19-crisis te komen door middel van innovatie en het innovatiepotentieel van de bouwsector te stimuleren door middel van cross -sectorale en grensoverschrijdende samenwerking.

Het Metabuilding - project is een 3-jarig Horizon 2020 EU-innovatieproject dat wordt gefinancierd door de European Innovation Council en SME Executive Agency (EISMEA). Metabuilding heeft tot doel directe (financiële en niet-financiële) ondersteuning te bieden aan MKB-innovatie, het concurrentievermogen van het MKB te versterken door internationale samenwerking, het MKB te ondersteunen om door innovatie uit de COVID-19-crisis te komen en het innovatiepotentieel van de bouwsector te stimuleren door middel van sectoroverschrijdende en grensoverschrijdende samenwerking.

 

In het kader van het Metabuilding- project bundelen 15 Europese partners hun krachten om kmo's uit zes Europese landen (Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Hongarije, Portugal en Spanje) te ondersteunen bij het innoveren en uitbreiden van de traditionele waardeketen van de bouwsector naar andere industrieën en om een uitgebreide industriesector te creëren die deze KMO's in staat stelt hun activiteiten te internationaliseren en de Europese markten te bereiken. Het verhogen van het innovatieniveau in het MKB zal duurzame economische groei stimuleren. Dit zal leiden tot meer snelgroeiende en internationaal actieve KMO's, wat van groot belang is aangezien KMO's een grote en centrale rol spelen in de Europese economie. Onderzoek en innovatie in kmo's is daarom van cruciaal belang om het concurrentievermogen, de economische groei en de werkgelegenheid te vergroten en daarmee de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken.

 

Als onderdeel van het Metabuilding- project is een digitaal platform opgezet. Dit platform zal openstaan voor alle belanghebbenden van de uitgebreide gebouwde omgevingssector en zal kmo's helpen mogelijke partners te vinden voor samenwerkingsprojecten, innovatieve technologieën en informatie over beschikbare financiering voor kmo-innovatie. Dit platform zal nauw verbonden zijn met het European Construction Technology Platform (ECTP) en moet een belangrijk instrument worden voor MKB-innovatie en voor samenwerking tussen aanverwante industriële sectoren in Europa. Het Metabuilding- project heeft een budget van 3,75 miljoen om 140 MKB-bedrijven te financieren om collaboratieve innovatieprojecten te stimuleren die behoren tot: de bouwsector, de additieve productiesector, op de natuur gebaseerde oplossingen, circulariteits- en recyclingindustrieën of de digitale industriële sector.

 

Ten slotte zullen, om de doelstellingen van het Metabuilding- project te bereiken, open oproepen voor kmo's worden gepromoot en gepubliceerd op het Horizon 2020-deelnemersportaal en de projectwebsite. Gefinancierde projecten zullen worden geselecteerd via transparante en concurrerende procedures.