Būvniecības MVU digitalizācija
Metabuilding — ES būvniecības MVU inovācijas potenciāla atraisīšana
Metabuilding mērķis ir sniegt tiešu atbalstu (finansiālu un nefinansiālu) MVU inovācijām, stiprināt MVU konkurētspēju, izmantojot starptautisku sadarbību, atbalstīt MVU, lai ar inovāciju palīdzību izkļūtu no Covid-19 krīzes, un stimulēt būvniecības nozares inovāciju potenciālu, izmantojot savstarpēju sadarbību. -nozaru un pārrobežu sadarbība.

Projekts Metabuilding ir 3 gadus ilgs Horizon 2020 ES inovāciju projekts, ko finansē Eiropas Inovācijas padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA). Metabuilding mērķis ir sniegt tiešu (finansiālu un nefinansiālu) atbalstu MVU inovācijām, stiprināt MVU konkurētspēju, izmantojot starptautisku sadarbību, atbalstīt MVU izkļūt no Covid-19 krīzes, izmantojot inovācijas, un stimulēt būvniecības nozares inovāciju potenciālu, izmantojot starptautisku sadarbību. starpnozaru un pārrobežu sadarbība.

Projekta Metabuilding ietvaros 15 Eiropas partneri apvieno spēkus, lai atbalstītu MVU no sešām Eiropas valstīm (Austrijas, Itālijas, Francijas, Ungārijas, Portugāles un Spānijas), lai ieviestu inovācijas un paplašinātu būvniecības nozares tradicionālo vērtību ķēdi uz citām nozarēm. un izveidot paplašinātu rūpniecības sektoru, kas ļauj šiem MVU internacionalizēt savu darbību un sasniegt Eiropas tirgus. Inovācijas līmeņa paaugstināšana MVU stimulēs ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Tas radīs vairāk strauji augošu un starptautiski aktīvu MVU, kas ir ļoti svarīgi, jo MVU ir liela un galvenā loma Eiropas ekonomikā. Tāpēc pētniecībai un inovācijai MVU ir izšķiroša nozīme, lai palielinātu konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību un tādējādi sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

Projekta Metabuilding ietvaros ir izveidota digitālā platforma. Šī platforma būs atvērta visām paplašinātās apbūvētās vides sektora ieinteresētajām pusēm un palīdzēs MVU atrast iespējamos partnerus sadarbības projektiem, inovatīvām tehnoloģijām un informāciju par pieejamo finansējumu MVU inovācijām. Šī platforma būs cieši saistīta ar Eiropas Būvniecības tehnoloģiju platformu (ECTP), un tai jākļūst par svarīgu instrumentu MVU inovācijai un sadarbībai starp saistītajām rūpniecības nozarēm Eiropā. Projekta Metabuilding budžets ir 3,75 miljoni eiro , lai finansētu 140 MVU, lai stimulētu sadarbības inovācijas projektus, kas pieder būvniecības nozarei, piedevu ražošanas nozarei, dabā balstītiem risinājumiem, aprites un otrreizējās pārstrādes nozarēm vai digitālās rūpniecības nozarei.

Visbeidzot, lai sasniegtu projekta Metabuilding mērķus , tiks reklamēti atklāti uzaicinājumi MVU, kas tiks publicēti programmas “Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā un projekta tīmekļa vietnē. Finansētie projekti tiks atlasīti, izmantojot pārredzamas un konkursa procedūras.