Rakennusalan pk-yritysten digitalisointi
Metabuilding – EU:n rakennusalan pk-yritysten innovaatiopotentiaalin vapauttaminen
Metabuildingin tavoitteena on tarjota suoraa tukea (taloudellista ja ei-taloudellista) pk-innovaatioille, vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisellä yhteistyöllä, tukea pk-yrityksiä selviämään COVID-19-kriisistä innovaatioiden avulla ja stimuloida rakennusalan innovaatiopotentiaalia – alakohtainen ja rajat ylittävä yhteistyö.

Metabuilding - hanke on kolmivuotinen Horizon 2020 EU Innovation -hanke, jota rahoittavat Euroopan innovaationeuvosto ja pk-yritysten toimeenpanovirasto (EISMEA). Metabuildingin tavoitteena on tarjota suoraa tukea (taloudellisesti ja ei-taloudellisesti) pk-yritysten innovaatioille, vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisen yhteistyön avulla, tukea pk-yrityksiä selviytymään COVID-19-kriisistä innovaatioiden avulla ja stimuloida rakennusalan innovaatiopotentiaalia alojen ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Metabuilding- hankkeen puitteissa 15 eurooppalaista kumppania yhdistävät voimansa tukeakseen pk-yrityksiä kuudesta Euroopan maasta (Itävalta, Italia, Ranska, Unkari, Portugali ja Espanja) innovoidakseen ja laajentaakseen rakennusalan perinteistä arvoketjua muille toimialoille. ja luoda laajennettu toimiala, joka mahdollistaa näiden pk-yritysten kansainvälistymisen ja Euroopan markkinoille pääsyn. Innovaatiotason lisääminen pk-yrityksissä edistää kestävää talouskasvua. Tämä johtaa nopeasti kasvaviin ja kansainvälisesti aktiivisiin pk-yrityksiin, mikä on erittäin tärkeää, koska pk-yrityksillä on suuri ja keskeinen rooli Euroopan taloudessa. Tutkimus ja innovointi pk-yrityksissä ovat siksi ratkaisevan tärkeitä kilpailukyvyn, talouskasvun ja työllisyyden lisäämiseksi ja siten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osana Metabuilding- projektia on perustettu digitaalinen alusta. Tämä foorumi on avoin kaikille laajentuneen rakennetun ympäristön alan sidosryhmille ja auttaa pk-yrityksiä löytämään mahdollisia kumppaneita yhteistyöhankkeille, innovatiivisille teknologioille ja tietoa saatavilla olevasta rahoituksesta pk-innovaatioille. Tämä foorumi liitetään läheisesti eurooppalaiseen rakennusteknologiayhteisöön (ECTP), ja siitä pitäisi tulla tärkeä väline pk-yritysten innovoinnissa ja siihen liittyvien teollisuudenalojen välisessä yhteistyössä Euroopassa. Metabuilding - hankkeen budjetilla on 3,75 miljoonaa euroa , ja se rahoittaa 140 pk-yritystä yhteistyöhön liittyvien innovaatiohankkeiden edistämiseksi: rakennusala, lisäainevalmistussektori, luontopohjaiset ratkaisut, kierto- ja kierrätysteollisuus tai digitaalinen teollisuus.

Lopuksi Metabuilding- hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi julkistetaan pk-yrityksille suunnattuja avoimia hakuja, jotka julkaistaan Horisontti 2020 -osallistujaportaalissa ja hankkeen verkkosivuilla. Rahoitetut hankkeet valitaan läpinäkyvin ja kilpailullisin menettelyin.