Digitalizacija gradbenih MSP
Metagradnja – sprostitev inovacijskega potenciala gradbenih MSP v EU
Metabuilding je namenjen zagotavljanju neposredne podpore (finančne in nefinančne) inovacijam MSP, krepitvi konkurenčnosti MSP z mednarodnim sodelovanjem, podpori MSP pri izhodu iz krize COVID-19 z inovacijami in spodbujanju inovacijskega potenciala gradbenega sektorja prek navzkrižnega sodelovanja. -sektorsko in čezmejno sodelovanje.

Projekt Metabuilding je 3-letni inovacijski projekt Obzorje 2020 EU, ki ga financirata Evropski svet za inovacije in Izvršna agencija za MSP (EISMEA). Metabuilding je namenjen zagotavljanju neposredne podpore (finančne in nefinančne) inovacijam MSP, krepitvi konkurenčnosti MSP z mednarodnim sodelovanjem, podpori MSP pri izhodu iz krize COVID-19 z inovacijami in spodbujanju inovacijskega potenciala gradbenega sektorja prek medsektorsko in čezmejno sodelovanje.

V okviru projekta Metabuilding se 15 evropskih partnerjev združuje , da bi podprli MSP iz šestih evropskih držav (Avstrije, Italije, Francije, Madžarske, Portugalske in Španije) pri inovacijah in razširitvi tradicionalne vrednostne verige gradbenega sektorja na druge industrije. in ustvariti razširjen industrijski sektor, ki bo tem MSP omogočil internacionalizacijo njihovih dejavnosti in doseganje evropskih trgov. Povečanje stopnje inovativnosti v MSP bo spodbudilo trajnostno gospodarsko rast. To bo vodilo do več hitro rastočih in mednarodno dejavnih MSP, kar je zelo pomembno, saj imajo MSP veliko in osrednjo vlogo v evropskem gospodarstvu. Raziskave in inovacije v MSP so zato ključne za povečanje konkurenčnosti, gospodarske rasti in zaposlovanja ter s tem za doseganje ciljev strategije Evropa 2020.

V okviru projekta Metabuilding je vzpostavljena digitalna platforma. Ta platforma bo odprta za vse deležnike razširjenega sektorja grajenega okolja in bo MSP pomagala pri iskanju možnih partnerjev za skupne projekte, inovativne tehnologije in informacije o razpoložljivem financiranju za inovacije MSP. Ta platforma bo tesno povezana z Evropsko gradbeno tehnološko platformo (ECTP) in bi morala postati pomembno orodje za inovacije MSP in za sodelovanje med sorodnimi industrijskimi sektorji v Evropi. Projekt Metabuilding ima proračun v višini 3,75 milijona evrov za financiranje 140 malih in srednje velikih podjetij za spodbujanje skupnih inovacijskih projektov, ki pripadajo: gradbenemu sektorju, sektorju aditivne proizvodnje, rešitvam, ki temeljijo na naravi, krožni industriji in industriji recikliranja ali digitalnemu industrijskemu sektorju.

Nazadnje, za doseganje ciljev projekta Metabuilding bodo odprti razpisi za MSP promovirani in objavljeni na portalu za udeležence Obzorja 2020 in spletni strani projekta. Financirani projekti bodo izbrani po transparentnih in konkurenčnih postopkih.