European Commission
bg Bulgarian
Дигитализация на МСП в строителството
Метастроителство – разгръщане на потенциала за иновации на МСП в строителството в ЕС
Metabuilding има за цел да предостави пряка подкрепа (финансова и нефинансова) за иновациите на МСП, да засили конкурентоспособността на МСП чрез международно сътрудничество, да подпомогне МСП да излязат от кризата с COVID-19 чрез иновации и да стимулира иновационния потенциал на строителния сектор чрез кръстосано -секторно и трансгранично сътрудничество.

Проектът Metabuilding е 3-годишен проект за иновации на ЕС по Horizon 2020, финансиран от Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA). Metabuilding има за цел да предостави пряка подкрепа (финансова и нефинансова) за иновациите на МСП, да засили конкурентоспособността на МСП чрез международно сътрудничество, да подпомогне МСП да излязат от кризата с COVID-19 чрез иновации и да стимулира иновационния потенциал на строителния сектор чрез междусекторно и трансгранично сътрудничество.

 

В рамките на проекта Metabuilding 15 европейски партньори обединяват сили, за да подкрепят МСП от шест европейски страни (Австрия, Италия, Франция, Унгария, Португалия и Испания) за иновации и разширяване на традиционната верига на стойността на строителния сектор към други индустрии. и да се създаде разширен промишлен сектор, който дава възможност на тези МСП да интернационализират своите дейности и да достигнат до европейските пазари. Повишаването на нивото на иновации в МСП ще стимулира устойчив икономически растеж. Това ще доведе до по-бързо развиващи се и международно активни МСП, което е от голямо значение, тъй като МСП играят голяма и централна роля в европейската икономика. Следователно изследванията и иновациите в МСП са от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и заетостта и по този начин за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

 

Като част от проекта Metabuilding е създадена дигитална платформа. Тази платформа ще бъде отворена за всички заинтересовани страни от разширения сектор на застроената среда и ще помогне на МСП да намерят възможни партньори за проекти за сътрудничество, иновативни технологии и информация за налично финансиране за иновации на МСП. Тази платформа ще бъде тясно свързана с Европейската платформа за строителни технологии (ECTP) и трябва да се превърне във важен инструмент за иновации на МСП и за сътрудничество между свързани индустриални сектори в Европа. Проектът Metabuilding има бюджет от 3,75 милиона евро за финансиране на 140 МСП за стимулиране на съвместни проекти за иновации, принадлежащи към: строителния сектор, сектора на адитивното производство, базирани на природата решения, индустрии за циркулярност и рециклиране или дигиталния индустриален сектор.

 

И накрая, за постигане на целите на проекта Metabuilding , отворените покани за МСП ще бъдат популяризирани и публикувани на портала за участници в Horizon 2020 и уебсайта на проекта. Финансираните проекти ще бъдат избрани чрез прозрачни и конкурентни процедури.